Förbrukad Saab 9-5 i Trollhättan är eftertraktad för bilskrot

Bättre förbrukad Saab 9-5 shoppas av rullande bilskrot i Trollhättan. Via bilåtervinningens transformation har fordonsinnehavarna möjlighet att avyttra sina utslitna personbilar med hyvens betalning. Kraven är att fordonen inte saknar några delar och har original-katalysatorer. För ett årtionde sedan rådde omvänt förhållande. Då var det mest lönande att lämna den uttjänta bilen till en oseriös bilskrot med självplock eller i naturen, med olika miljöskador som följd. Nuförtiden är det samma sak som att kasta minst 3 000 kronor i sjön. Men vägen till nuvarande situation har varit tuff och ansträngande. För att skrota bilen i Trollhättan och hantera de miljöriskfyllda dumpningarna kom en ny stadga till bilproducenterna.

Organisationen består av tillverkare och försäljare. 98 procent av Sveriges fordonsflotta berörs av någon av representanterna, som manövreras av Returbilen. I stadgan ”SFS 2007:185” ställs villkor, att bilskrotning i Trollhättan skall vara gratis för ägare. Alltjämt skall distansen till en bildemontering som exempelvis Sjuntorps Biltjänst inte vara längre än 50 km. Paragraf 6 fastställer klimatdepartementet att biltillverkarna ansvarar för skrotning av 95 % av fordonets tyngd. Den här lagen innebar dödsstöten för många bilskrotar som hämtar, som hade skrotningskostnader till en stor del av vinsterna. Men det var också starten till uttjänta bilars egenvärde. Så efter en lyckad bildemonteringsprocess behöver en bilskrot i Vänersborg erlägga pengar till bilägare för att få skrotbilar.

Förbrukad Saab 9-5 i Trollhättan är eftertraktad för bilskrot

Ingen vet hur många Lancia Flavia som anlänt till en lämplig skrot i Trollhättan. Miljövårdsverket vet inte heller till hur många som är dumpade i naturen. Idag förekommer däremot goda förutsättningar att alla förbrukade Skoda Roomster och fordonsvrak hamnar hos en auktoriserad aktör, trots den tuffa kampen om kunderna från den organiserade brottsligheten.

Återvinning efter inköp av Saab 9-5 i Trollhättan

En bilskrot är navet i bildemontering av Saab 9-5, när det är dags att skrota bilen. Via ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” manövreras aktiviteten med fastställda tuffa miljökriterium. När en bilägare överlämnar sin skrotbil med registreringsbevis och eventuellt fullmakt erhålles ett mottagningsbevis. Det är ett intyg, som redogör att ansvaret har övergått juridiskt till bilskroten. Ett skrotningsintyg avfattas till Transportstyrelsen för avregistrering av fordonet.

Bilskrot i Trollhättan köper äldre Saab

Därefter påbörjas verksamheten mot nära fullkomlig bilåtervinning i Trollhättan av personbilens tyngd. Alla miljöfarliga ämnen och reservdelar demonteras och bevaras enligt stadgan. Årliga kontroller görs av miljöövervakare för att behörighet skall gälla.

Efter hoppressning skickas fordonsvraken till en fragmenteringsanläggning. Där tuggas fordonsvraken ner till små delar och sållas. Råämnen som järn och aluminium och går till smältning och reproduktion. Via den oändliga cirkulära ekonomin tillvaratas stora belopp genom sänkta energiutgifter. Och co2-föroreningar sjunker med lika mycket som det regenererade materialets vikt. Tack vare den framgångsrika verksamheten kan en flexibel bilskrot med begagnade reservdelar tillhandahålla en bra ersättning vid köp och transport av ett uttjänt fordon.

Alla köp av Saab 9-5 i Trollhättan går inte till klimatriktig bildemontering

Konkurrensen från organiserad brottslighet är stor. Lagstridig utskeppning av miljöfarliga och defekta bilar försiggår varje dag. Och återinförandet av avregistrerade fordon i trafik är en aktivitet som dagligen expanderar. Kontroller och skötsel, enligt bilskrotningsförfattningen, är rigorösa internt hos en bilskrot. Enbart en auktoriserad bilskrot i Uddevalla får utfärda mottagningsbevis till Transportstyrelsen. Så vid eventuella fel avbryts företagets aktiviteten.

Utanför grinden föreligger ett helt motsatt förhållande. En uttjänt bil kategoriseras, som miljöskadligt avfall, och kräver ett särskilt medgivande från Länsstyrelsen för att transporteras. På grund av bevakning saknas förvärvs Saab 9-5, och handhas olagligt av fiktiva firmor. Men en enkel översyn, från säljaren, kan uppdaga bedrägerier. Länsstyrelsens behörighet finns på bildemontering i Trollhättan internetplats. Ett knapptryck räcker för att köparens auktorisation och identitet demonstreras på skärmen.