Vad betalar Skrotfrag för en bil?

Vilken bilskrot betalar bäst? På Skrotfrags hemsida går det inte att tyda det exakta skrotpriset som betalas ut för en uttjänt bil. Det kan bero på att företaget anser att olika skrotbilar har olika skrotvärde. Ett exempel på detta kan vara vikten på bilen, ett annat kan vara om bilen har aluminiumfälgar. För att få ett korrekt pris bör man ringa till Skrotfrag.

Producentansvaret är ett viktigt steg vid skrotning

Skrotfrag har tecknat avtal med GM-gruppen för återvinning av personbilar enligt producentansvaret. Producentansvaret för uttjänta bilar är ett viktigt steg mot att säkerställa att alla skrotbilar hanteras på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Genom detta ansvar åtar sig bilproducenter att ta hand om skrotade bilar och se till att de återvinns och saneras på ett korrekt sätt.

Skrotfrag erbjuder marknadsmässig ersättning

Att erbjuda marknadsmässig skrotpremie i ersättning för skrotade bilar är också en bra drivkraft för ägare att skrota sina uttjänta fordon på ett ansvarsfullt sätt. På detta sätt kan ägare få någon form av ekonomisk ersättning och samtidigt bidra till miljön genom att säkerställa att farliga ämnen hanteras korrekt och att återvinning av material utförs.

Ansvarsfullt tillvägagångssätt hos Skrotfrag

Skrotfrag har ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för att skrota bilen, och uppmuntrar svenska folket med en ersättning att minska miljöpåverkan från uttjänta fordon. Det är ett viktigt steg mot en hållbar hantering av fordonsskrot och återvinning.

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Bilbärgning Gbg AB hämtar inte bara din skrotbil gratis utan betalar för alla kompletta bilar som har original katalysator. Vår verksamhet i Göteborg erbjuder en möjlighet att skrota bilen med ersättning även vid hämtning. Att erbjuda en skrotpremie på 2 000 kr vid hämtning för en komplett bil med original katalysator hoppas vi är ett incitament för bilägare att skrota sina gamla fordon.

Hur vet man att en bilskrot är auktoriserad?

Hur vet man att en bilskrot är auktoriserad?

En auktoriserad bilskrot är en bildemontering som har fått tillstånd från länsstyrelsen att bedriva bilskrotningsverksamhet. Det innebär att bilskrotaren uppfyller vissa krav på hur uttjänta bilar ska tas om hand och demonteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Endast en auktoriserad bilskrot kan utfärda ett mottagningsbevis och ett skrotningsintyg som behövs för att avregistrera bilen hos Transportstyrelsen.