Bilskrotningsförordningen

Sammanfattning av bilskrotningsförordningen som reglerar hanteringen av uttjänta bilar i Sverige. Förordningen, med beteckning SFS 2007:186, utfärdades den 19 april 2007 och har ändrats fram till och med SFS 2023:135.

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i förordningen:

Auktorisation (§3-7):

 • En bilskrotare måste vara auktoriserad för att bedriva bilskrotningsverksamhet.
 • Ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen och kräver att vissa villkor uppfylls, inklusive att verksamheten bedrivs på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
 • Auktorisationen ges för högst fem år och kan förnyas.

Mottagningsbevis och skrotningsintyg (§12-15, 36-38):

 • Endast auktoriserade bilskrotare, producenter eller auktoriserade tredje parter kan utfärda mottagningsbevis för uttjänta bilar.
 • Skrotningsintyg utfärdas av auktoriserade bilskrotare och bekräftar att nödvändiga åtgärder för hanteringen av uttjänta bilar har vidtagits.

Krav på bilskrotningsverksamhet (§23-33):

 • Bilskrotningsverksamhet måste vara avgränsad och kontrollerbar.
 • Specifika krav finns för lagring och behandling av uttjänta bilar, inklusive hantering av vätskor, oljor och farliga ämnen.
 • Det finns regler för lagring och hantering av demonterade komponenter och delar.

Ställande av säkerhet (§35):

 • Länsstyrelsen kan kräva att en auktoriserad bilskrot ställer säkerhet för att säkerställa att platsen för bilskrotningsverksamheten saneras om verksamheten upphör.

Skrotningsersättning och skrotningsbidrag (§40-43):

 • Skrotningsersättning kan betalas till ägare av uttjänta bilar när bilen ställs av.
 • Skrotningsbidrag kan ges till kommuner för att täcka kostnader för skrotning. Bidraget som är på 5 000 kronor per fordonsvrak kan enbart sökas av kommuner.

Redovisning och tillsyn (§44-48):

 • Bilskrotare måste lämna uppgifter om hanterade ämnen, vätskor och komponenter till producenter och tillsynsmyndigheter.
 • Tillsynsansvar och regler för tillsyn följer de befintliga miljötillsynsreglerna.

Denna förordning är avsedd att säkerställa att uttjänta bilar hanteras på ett miljövänligt sätt och att de återanvänds eller återvinns korrekt. Regelverket innehåller krav och bestämmelser som bilskrotare och andra aktörer måste följa för att uppnå dessa mål.

Hur mycket får man betalt för att skrota en bil?

Hur mycket får man betalt för att skrota en bil?

Lämna din uttjänta bil till Uffes bilskrot på Orust och få 3 500 kr. Företaget är en av få skrotar där skick och årsmodell inte har någon betydelse. Det beror på att skroten enbart sysslar med metallåtervinning och inte har någon försäljning av delar. Kravet för att full skrotpremie ska betalas ut är att bilen ska vara komplett och ha original katalysator, aluminiumfälgar. För er som bor långt från Uffes bilskrot följer en beskrivning nedanför hur man får bra betalt för en skrotbil.

Hur gör man om man vill skrota en bil?

Hur gör man om man vill skrota en bil?

Det är rätt enkelt att skrota bilen i Göteborg numera om du gör det på rätt sätt. Här följer en guide hur du får din bil skrotad på ett miljöriktigt sätt: Se till att du är den lagliga ägaren av fordonet eller har ägarens medgivande för att fatta beslut om skrotning. Om någon annan ska lämna in en bil för skrotning ska den personen ha med sig en fullmakt från registrerad bilägare.