Vad får man för skrota en bil?

Ersättningen för att skrota en bil kan variera beroende på flera faktorer, vilken skrot du väljer att lämna in bilen till, Om du lämnar den själv eller om skroten ska hämta bilen. Enligt Transportstyrelsen kan du skrota bilen genom att lämna in den på ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrot. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen och skrotar som finns i din närhet. Tänk på att ta med det senast utfärdade registreringsbevis del 2 och legitimation.

Här är några generella punkter för skrotpriser bil:

Skrotbilens skick

Om din bil är i relativt gott skick, det vill säga den är komplett och har värdefulla delar som kan återanvändas eller säljas som begagnade reservdelar, kan du förvänta dig en högre ersättning. Bilar som är i dåligt skick eller saknar viktiga komponenter kan få lägre eller ingen ersättning alls.

Originaldelar

Om din bil har originaldelar, särskilt en original katalysator, kan det öka dess värde. Vissa skrotar betalar mer för bilar med originaldelar.

Marknadspriser

Priserna på skrot, som stål och ädelmetaller som platina och palladium i katalysatorer, kan variera över tid. Därför kan ersättningen när man skrota bilen påverkas av de aktuella marknadspriserna.

Fordonets vikt

En skrotbil betalas ofta baserat på dess vikt, eftersom många skrotbilar fragmenteras och materialet säljs för återvinning. Tyngre bilar kan därför generellt sett ge högre skrotpremie i ersättning.

Plats och region

Priser för skrotning kan också variera beroende på var du befinner dig geografiskt. Skrotpriser kan vara olika i olika regioner. Det beror främst på konkurrensförhållanden som gör att ersättningen inte är lika över hela Sverige.

Det bästa sättet att avgöra hur mycket du kan få för att skrota din bil är att kontakta olika bilskrotar i ditt område och fråga vilken skrotpremie de erbjuder. Det kan vara klokt att jämföra flera företag och välja den bilskrot som betalar bäst. Kom ihåg att det kan vara fördelaktigt att lämna in din bil till en auktoriserad bilskrot som följer alla miljö- och skrotningsregler.

Får jag köra en avställd bil till skroten?

Får jag köra en avställd bil till skroten?

När en bil är avställd får den inte köras på allmänna vägar. Om du vill transportera en avställd bil till en skrot, måste du använda en andra sätt att frakta den. Du kan inte köra bilen själv på vägarna om den inte är besiktad och påställd. Denna regel gäller för trafiksäkerhetsskäl och för att se till att avställda bilar inte används olovligt på vägarna.

Vad får man för en komplett bil på skroten?

Vad får man för en komplett bil på skroten?

När man säljer en komplett bil till Uffes bilskrot är skrotpriset på bilen 3 500 kr, om den har original katalysator. Är det inte original får man 1 500 kr. Ska företaget ombesörja att hämta skrotbil blir det ett prisavdrag på 1 500 kr för transporten.