Vad behöver man för att skrota bilen?

För att skrota din bil behöver du följa vissa steg och se till att du har rätt dokumentation och information. Här är en översikt över vad du behöver:

Registreringsbevis

Du behöver det senaste registreringsbeviset för din bil. Detta är ett viktigt dokument som visar att du äger fordonet och ger information om bilen.

Fullmakt (om du inte gör det personligen)

Om du inte själv kan lämna in din bil för skrotning och någon annan gör det åt dig, måste de ha en fullmakt från dig som ägare. Detta dokument befäster att du ger dem tillstånd att agera i ditt namn.

Legitimation

Om du personligen skrotar din bil eller om du behöver underteckna dokument, måste du ha din legitimation med dig för att bekräfta din identitet.

Körbart skick

I vissa fall, om bilen fortfarande är i körbart skick, kan det vara enklare att transportera den till skroten själv, särskilt om det är långt ifrån din bostad. Du bör då följa trafikreglerna och säkerställa att din bil inte strider mot några lagar för transport.

Korrekt information om bilen

Se till att du har all korrekt information om din bil, inklusive märke, modell, årsmodell och eventuella problem eller skador som den har. Detta hjälper skroten att bedöma skrotvärdet på bilen.

Planera bärgning eller transport

Om du inte själv kan ta bilen till en skrot, behöver du planera för bärgning eller transport. Kontakta en auktoriserad bildemontering eller en transporttjänst för att ordna detta.

Gör en sista utvärdering

Innan du väljer en skrotningsfirma, ta dig tid att läsa recensioner och inlägg om olika företag. Andras erfarenheter kan hjälpa dig att välja en pålitlig aktör.

Följ miljöregler och bestämmelser

Se till att du följer de miljöregler och föreskrifter som gäller för skrotning av bilar i Sverige. Från och med 1 maj 2023 måste ägare av en skrotbil lämna den til en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrot. Detta är en ny regel som införts i avfallsförordningen (2020:614). Regeln är en del av de åtgärder som vidtagits i samband med den nya förordningen om producentansvar för bilar för att reglera och effektivisera hanteringen av uttjänta fordon och främja återvinning och en cirkulär ekonomi. .

När du har all nödvändig dokumentation och information kan du kontakta en auktoriserad bilskrot för att arrangera skrotning av din bil. De kommer att guida dig genom processen och se till att allt görs enligt lag och miljöregler.

Kan jag skrota min bil själv?

Kan jag skrota min bil själv?

Det går inte att skrota sin bil själv, utan du måste lämna in den till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrot. En behörig bildemontering har rätt kunskap och de nödvändiga verktygen för att skrota uttjänta fordon. Att återvinna en bil innebär att man tar hand om demonteringen, avlägsnar farliga material och återvinner komponenter och material.

Vem får skatten när man skrotar bilen

Vem får skatten när man skrotar bilen?

När du skrotar din bil och den avregistreras, återbetalas fordonsskatten vanligtvis till den som är noterad ägare. Skatten betalas tillbaka för de månader eller dagar då fordonet inte längre är i trafik. Det är din rättmätiga återbetalning eftersom du inte längre nyttjar de offentliga vägarna med fordonet.