Nära total återvinning av en kasserad Lancia-Flavia genom bilskrot i Trollhättan

Ingen vet hur många Lancia-Flavia som anlänt till en lämplig skrot i Trollhättan. Miljövårdsverket vet inte heller till hur många som är dumpade i naturen. Idag förekommer däremot goda förutsättningar att alla förbrukade bilar och fordonsvrak hamnar hos en auktoriserad aktör, trots den tuffa kampen om kunderna från den organiserade brottsligheten. Men så här har det inte alltid varit. Fordonsinnehavarna som ville skrota bilen i Trollhättan fick betala en viss summa för återvinning även då den obligatoriska skrotningspremien fanns. Och när den upphörde ökade antalet övergivna bilar på gömda ställen. Utsläpp i mark och vatten förmådde Transportstyrelsen till hårda insatser. Biltillverkare tvingas betala för demonteringen. De blev ansvariga för insamling och publicering mottagningsbevis för uttjänta bilar och beordrades till utformning av en rationell skötsel. Med detta kan en rejäl peng på bilskrot i Trollhättan för en defekt Lancia-Flavia.

Skrotning av äldre bilar inbringar mer pengar på Lancia-Flavia hos bildemonteringen i Trollhättan

Bilproducenterna gavs riktlinjer om en nästan fullkomlig bilskrotning i Trollhättan av en Lancia-Flavia till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter ett antal års intensiva insatser av bilproducenterna har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har fordran på betalning omvandlats till att bildemontering i Trollhättan oftast betalar för kompletta skrotbilar. Men återvinningsprocessen hade inte lyckats utan Transportstyrelsens skrotningsintyg och påtryckningar på skrothandlarna. Skrotbilar klassades som miljöprekärt avfall, och klimatadministrationen gavs i arbete att se till att de de strama normerna genomfördes precist. Återvinning och miljöhantering med avregistrering av en Lancia-Flavia hos en legal skrot i Trollhättan klimatjusterades och övervakades så noga att förbjuden aktivitet skulle upplösas. Det föranledde även, att nära 50 % av Sveriges företag måste lägga ned sin verksamhet. Idag har omläggningen av skrotning för kasserad Lancia-Stratos ingår i återvinningsprocess hos bilskrot i Trollhättan till de nya bestämmelserna. En auktoriserad skrot följer miljöanspråken utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Lancia-Flavia och andra trotjänare är önskade objekt.

Skrothandlare i Trollhättan tävlar om att köpa äldre Lancia-Flavia

Att bildemontering i Trollhättan har hård maktkamp om en förlegad Lancia-Flavia är ingen ny information. Nedskräpning av skrotbilar i Trollhättan har fortgått länge. Det rapporteras i Karlstads Tidningen hur klimatinspektörer och polismyndigheten bara kan se på, hur beskaffenhet för att skrota utländska bilar för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har lokaliserat en ny och riskfri verksamhet vid sidan av droghandeln. Och hanterande med återinförande av miljöfarliga fordon i trafik växer oavbrutet. Suget efter prisvärda begagnade fordon som Volvo V70 är högre än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre samordnade, bilmekaniker skrota avställda bilar och lagar tillräckligt noga med begagnade bildelar. Detta är självklart en motgång för de aktiva miljökämparna, som tampas mot de växande koldioxidföroreningarna. I nuvarande pandemins uppmaning, att åka personbil som alternativ för att resa buss, stiger intresset för köp av en billig andrabil till hemmet största prioritet. Så en legitimerad bilskrotning som har begagnade bildelar i Trollhättan ser med sorgsenhet hur en avdankad miljö- och trafikfarlig Lancia-Flavia kör förbi sin återvinning.