Vad krävs för att bilen ska skrotas?

För att en bil ska kunna skrotas måste den uppfylla vissa grundläggande kriterier. Här är några av de vanligaste kraven:

Äganderätt

Du måste vara den rättmätiga ägaren av bilen för att kunna skrota den. Om du inte är ägaren måste du ha ägarens godkännande och fullmakt att skrota fordonet.

Registreringsbevis

Du måste ha det senast utfärdade registreringsbevis del 2 (gula delen) för fordonet. Om du inte har det, bör du ordna det innan skrotningen. Det kan du beställa hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med bank-id. Klicka här för att beställa nytt registreringbevis.

Borttagning av personliga ägodelar

Du bör ta bort alla personliga tillhörigheter från bilen innan den skrotas. Det kan inkludera föremål som kläder, elektronik, och andra personliga ägodelar.

Anlita auktoriserat företag

Du måste lämna in bilen till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe för uttjänta bilar. Du kan inte skrota bilen själv eller lämna den till någon som inte är auktoriserad.

Tillgänglighet för hämtning

Om bilen inte kan transporteras på egen hand, måste du göra arrangemang med en bärgare för att hämta skrotbilen. Vissa skrotar erbjuder gratis hämtningstjänst för skrotbilar som inte är i körbart skick.

Tillstånd och avregistrering

En auktoriserad bilskrot kan hjälpa dig med att avregistrera bilen hos Transportstyrelsen efter skrotningen. Detta är viktigt för att inte längre vara ansvarig för fordonet.

Dessa är de grundläggande kraven för att skrota en bil. Kraven kan variera något beroende på var du befinner dig och vilket bilskrot du använder. Det är viktigt att välja en auktoriserad bilskrot för att säkerställa att skrotningen görs i enlighet med lagar och regler.

Hur fungerar en bilskrot?

Hur fungerar en bilskrot?

En bilskrot är en anläggning där uttjänta bilar tas emot för att demonteras och avvecklas i en miljövänlig och laglig process. Bilskroten måste ha en auktorisation från Länsstyrelsen för att få verka i Sverige. Enligt EU-direktiven och nationell miljölagstiftning, måste en uttjänt bil återvinnas till minst 95 procent av dess vikt. Av dessa 95 procent ska minst 85 procent utgöras av ren materialåtervinning eller återanvändning. De resterande upp till tio procenten kan användas för energiåtervinning.

Hur kan man se om en bil är skrotad?

Hur kan man se om en bil är skrotad?

En bil anses vara registrerad hos Transportstyrelsen tills den har avregistrerats av en auktoriserad bilskrot. Därför är det ägarens juridiska ansvar att skrota bilen korrekt genom en auktoriserad bilskrot som utfärdar ett skrotningsintyg. Det är det här skrotningsintyget som används för att avregistrera bilen från Transportstyrelsens register och bevisar att bilen har skrotats enligt lag.