Får man pengar för att skrota sin bil?

Ja, du kan få pengar när du skrotar din bil, särskilt om den är komplett med original katalysator och har återvinningsbara delar och material. Många auktoriserade bilskrotar och bilåtervinningsföretag erbjuder ersättning när du lämnar in din skrotbil.

Olika sätt att skrota din bil

Det finns olika sätt att skrota din bil på. Du kan antingen lämna in den till en auktoriserad bilskrot eller sälja den till ett företag som köper skrotbilar.

Överlämna bil till auktoriserad skrot

Om du lämnar in din bil till en auktoriserad bilskrot, så måste du ha senaste utgåvan av registreringsbevis del 2 och ett giltigt legitimation. Du får också ett mottagningsbevis som bekräftar att bilen är avregistrerad och återvunnen på ett miljöriktigt sätt.

Storleken på ersättning kan skilja

Ersättningen du kan förvänta dig varierar beroende på flera faktorer, inklusive bilens skick, ålder, märke, modell och aktuella marknadspriser för skrotmaterial som stål, aluminium och katalysatorer. Generellt sett, om din bil fortfarande är komplett och har återvinningsbara delar, kan du få en skrotpremie i ersättning. Ersättningen kan variera från några 1 000 kronor till 3 500 kronor, beroende på vad din skrotbil är värd.

Jämför flera företag i ditt område

Det är en bra idé att kontakta flera olika bilskrotar i ditt område för att få skrotpriser på bil och jämföra erbjudanden för att se var du kan få bäst ersättning för din skrotbil. Tänk på att det är viktigt att skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot för att säkerställa att det sker på ett miljövänligt och lagligt sätt.

Får man bogsera en avställd bil till skroten?

Får man bogsera en avställd bil till skroten?

Man får inte bogsera en avställd bil till skroten. Bilen måste vara försäkrad och besiktigad även vid bogsering. Om du vill transportera en bil som inte är påställd för skrotning, bör du göra det på något annat sätt. Dessa bestämmelser har kommit till för trafiksäkerhetsskäl och för att se till att avställda fordon inte används otillåtligt i trafiken.

Vem köper upp skrotbilar?

Vem köper upp skrotbilar?

Det finns flera företag som köper upp skrotbilar, oavsett skick, ålder eller märke. De kan erbjuda dig en skrotpremie för din bil baserat på om den är komplett eller inte. Företagen sköter allt jobb med registreringsbevis och mottagningsbevis. I vissa fall löser de även transporten för dig.