Vad kostar det att skrota sin bil?

Är det en komplett bil är det ingen kostnad när man skrotar den. Enligt förordningen om producentansvar för uttjänta bilar som trädde i kraft 2007 ska biltillverkare och importörer som exempelvis Exclusive Cars stå för skrotningskostnaden. Detta gäller bara kompletta bilar. Skruvar man bort vitala bildelar som motor, växellåda eller katalysator kan man räkna med att skroten kommer att kräva en ersättning för att ta emot den. Ersättningen ska motsvara det skroten hade kunnat sälja bildelarna för.

Att skrota en bil i Sverige är i allmänhet kostnadsfritt för ägaren, tack vare producentansvaret. Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller kostnader och ersättningar vid skrotning av en bil:

Producentansvar

Importörer och tillverkare av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (som inte överstiger 3500 kg) har producentansvar. Det innebär att de är skyldiga att bekosta avregistrering och skrotning av uttjänta fordon. Detta är ofta kostnadsfritt för ägaren.

Mottagningsställen

Producenterna ska tillhandahålla mottagningsställen för uttjänta bilar. Det bör finnas mottagningsställen inom rimligt avstånd från din bostadsort, vanligtvis inom 5 mil. Du kan kontakta en återförsäljare av ditt bilmärke eller din kommun för att hitta närmaste mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot.

Ersättning och kostnader

Om din skrotbil saknar viktiga delar, som original katalysator, kan mottagningsstället ha rätt att begära en ersättning för skrotningen. I de flesta större kommuner och hos lokala bilskrotar betalas ägaren normalt sett en ersättning eller en skrotpremie när de lämnar in en skrotbil. Vissa skrotar erbjuder även gratis hämtning av skrotbilen, och kostnaden för transporten täcks av materialvärdet i skrotbilen.

Skrotpriser och regler när man skrota bilen kan variera något beroende på var i landet du befinner dig, så det är alltid bäst att kontakta ditt närmaste mottagningsställe eller bilskrot för aktuell information om kostnader och ersättningar när du ska skrota din bil.

Hur går det till att skrota en bil?

Hur går det till att skrota en bil?

Att skrota bilen är en process som innebär att man lämnar in sin uttjänta eller gamla bil till en auktoriserad bilskrot som tar hand om den på ett miljövänligt och säkert sätt. Det finns några steg man bör följa för att uppnå en korrekt skrotning av fordonet.

Hur fungerar en bilskrot?

Hur fungerar en bilskrot?

En bilskrot är en anläggning där uttjänta bilar tas emot för att demonteras och avvecklas i en miljövänlig och laglig process. Bilskroten måste ha en auktorisation från Länsstyrelsen för att få verka i Sverige. Enligt EU-direktiven och nationell miljölagstiftning, måste en uttjänt bil återvinnas till minst 95 procent av dess vikt.