Går det att skrota bilen utan registreringsbevis?

Det fungerar inte att skrota en bil i Sverige och få den avregistrerad hos Transportstyrelsen, Om man inte har det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen). Registreringsbeviset är viktigt eftersom det används för att avregistrera bilen hos Transportstyrelsen.

Beställ nytt registreringsbevis

Om man inte hittar registreringsbeviset kan bilägaren beställa ett nytt från Transportstyrelsen, antingen online med Bank-ID eller genom att ringa och beställa det hos Transportstyrelsen. Det kan finnas en avgift för att beställa ett nytt registreringsbevis om det inte görs med Bank-ID.

Registreringsbeviset lämnas till skroten

Det är viktigt att ha registreringsbeviset och överlämna det till skroten för att säkerställa att bilen tas bort från bilregistret och skrotas korrekt. Att använda en auktoriserad bilskrot är ett bra sätt att säkerställa att detta görs på ett miljövänligt sätt, och du ska få ett mottagningsbevis som bekräftar processen.

Invänta nytt registreringsbevis innan skrotning

När Transportstyrelsen mottagit beställningen om nytt registreringsbevis tar det cirka 5 dagar innan det kommer på posten. Efter det kan man kontakta en auktoriserad bilskrot och få fordonet avregistrerat och skrotat på ett miljöriktigt sätt. När man skrota bilen skall skroten avge ett mottagningsbevis till bilägaren och ett skrotintyg till Transportstyrelsen. Detta tillsammans visar att bilen är permanent borttagen från bilregistret och inte kan återföras i trafik.

Skrotbilar i skogen

Skrotbilar i skogen

Nedskräpning med skrotbilar i skogen är ett problem som kan leda till miljöföroreningar om de inte hanteras korrekt. Uttjänta bilar innehåller farliga ämnen, som kylvätska, drivmedel och kvicksilver, som kan läcka ut och förorena mark och vatten om bilarna överges i skogen.

Sälja skrotbil till auktoriserad bilskrot

Sälja skrotbil till auktoriserad bilskrot

Att sälja en skrotbil till en auktoriserad bilskrot är en enkel och bekväm process. Om din bil är i mycket dåligt skick och inte längre är säker att köra, kan du överväga att sälja till en bildemontering som återvinner den miljöriktigt. Här är stegen du kan förvänta dig när du säljer din skrotbil till en bilskrot.