Vem hämtar skrotbilar gratis?

Bilbärgning Gbg AB hämtar inte bara din skrotbil gratis utan betalar för alla kompletta bilar som har original katalysator. Vår verksamhet i Göteborg erbjuder en möjlighet att skrota bilen med ersättning även vid hämtning. Att erbjuda en skrotpremie på 2 000 kr vid hämtning för en komplett bil med original katalysator hoppas vi är ett incitament för bilägare att skrota sina gamla fordon. Här är några viktiga aspekter att notera:

Vår Hämtningstjänst

Vi erbjuder att hämta uttjänta bilar från olika platser, inklusive bilverkstäder, för att göra det bekvämt för bilägare som har svårt att transportera sina skrotbilar till en auktoriserad bilskrot.

Bra skrotningspremie för skrotbilar vid hämtning

Vi tror att en bra skrotningspremie kan vara en drivkraft för bilägare att skrota sina fordon på ett ansvarsfullt sätt. Ersättningen på 2 000 kr och gratis hämtning anser vi borde vara tilltalande.

Krav för högre ersättning

Erbjudandet om 3 500 kr i ersättning är om bilägaren själv transporterar bilen till Uffes bilskrot i Varekil. Ytterligare ett motiv som vi anser vara fördelaktigt för de som har möjlighet att göra det.

Tillstånd och regelverk

Att ha tillstånd för bärgning av uttjänta fordon är viktigt för oss. Bilägaren ska veta att verksamheten är laglig och följer alla regler och standarder.

Korrekt avregistrering

Det som krävs för en korrekt avregistrering av fordonet är den senaste utgåvan av registreringsbevis del 2 och legitimation från ägaren. Bilägaren får alltid ett mottagningsbevis när vi hämtar skrotbilen.

Vi anser att det är viktigt att erbjuda tydlig information och ett smidigt förfarande för bilägare som vill skrota bilen i Göteborg på ett säkert sätt. Att få bilägare med uttjänta fordon att känna sig trygga kan vara ett positivt bidrag till återvinning och minska den negativa miljöpåverkan.

Vad är en skrotbil värd?

Vad är en skrotbil värd?

Hos Uffes bilskrot är en skrotbil värd 3 500 kr om den är komplett med original katalysator och har aluminiumfälgar. Bilen behöver inte fungera för att få denna ersättning. Saknas det bildelar kommer det däremot att inverka på priset negativt.

Hur mycket får man betalt för att skrota en bil?

Hur mycket får man betalt för att skrota en bil?

Lämna din uttjänta bil till Uffes bilskrot på Orust och få 3 500 kr. Företaget är en av få skrotar där skick och årsmodell inte har någon betydelse. Det beror på att skroten enbart sysslar med metallåtervinning och inte har någon försäljning av delar.