Registreringsbevis för bilskrot Göteborg

Det krävs ett giltigt registreringsbevis för bilskrot i Göteborg. Normalt skall det lämnas, till en auktoriserad bildemontering, personligt av ägaren för att kunna avregistrera bilen. Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också den här delen man lämnar underskriven, med identifiering, när man skrotar bilen. Den används även vid ägarbyte.

För att Transportstyrelsen skall kunna avföra bilen från bilregistret måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset för att skrota bilen i Göteborg kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Registreringsbevis för bilskrot Göteborg

Del 1 är blå och användes vid av- och på ställning. Den kan även användas vid beställning av ny nummerskylt. Även dessa kan göras via E-tjänst. Den här delen ger information om vikter och kopplingsanordningar. Och årsmodell, identifikationsnummer och typgodkännandenummer kan behövas vid val av begagnade bildelar.

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid  beställning av ny nummerskylt

Beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen här