Fullmakt för bilskrot Göteborg

Ska man skrota någon annans bil behöver man ha en fullmakt från registrerad ägare. Vi hjälper bilägare i Göteborg att få sin skrotbil bortforslad till en auktoriserad bilskrot. Dessutom erbjuder vi bra ersättning för kompletta skrotbilar med original katalysator. Vi köper din skrotbil och hämtar den gratis där den befinner sig.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

För att skrota bilen i Göteborg krävs ibland en fullmakt, som ska lämnas till en bilskrot. Kan inte skrotbilsägaren själv medverka vid inlämningen ersätts han av ett ombud Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen för avregistrering och bilskrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla skrotning av bil. Och den skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell. Skrotbilsägaren skall skriva under fullmakten och registreringsbeviset del 2. En kopia av ägarens körkort som skall finnas i handlingarna. Det uttjänta fordonet kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Bilen kommer att avregistreras permanent från bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil

Fullmakt skrota bil. Har du själv ingen möjlighet att lämna bilen till en bildemontering i Göteborg kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning.