Vad kostar det att skrota en bil i Lerum

Det finns många bilägare, som frågar efter kostnad för att skrota bilen i Lerum. När den statliga bilskrotningspremien drogs i 2007, försvann även den generella avgiften hos en bilskrot. Naturvårdsverket gick in med hårda förordningar till bilproducenterna.

Organisationen, som består av biltillverkare, marknadsanalytiker, importörer och försäljare, ålades av myndigheterna att stå för kostnaden, efter att fordonet lämnats in med giltigt registreringsbevis och fullmakt när sådant krävdes. Men det skrevs in vissa undantag mot regeln.

Fordonets totala tjänstevikt får inte överstiga 3,5 ton och skrotbilen måste vara komplett med vitala komponenter, som drivlina och katalysator. Detta medförde, att olika kostnader för skrota bilen i Lerum kunde tillföras.

Vad kostar det att skrota en bil i Lerum

Om väsentliga delar saknas på bilen kan man räkna med att det blir en kostnad för att skrota den. Kompletta bilar med katalysator betalar de flesta skrotar för idag. Även hämtning kan ingå om skrotbilen finns i närområdet. Eftersom världsmarknadspriset på järn styr priset på uttjänta bilar kan ersättningen variera från månad till månad.

Kompletta bilar kan man skrota utan kostnad i Lerum

Verksamheten med skrota bilen från Lerum begränsades tidigare till bildemontering och försäljning av begagnade bildelar. Idag har återvinningsprocessen kommit långt, så många av de auktoriserade bilskrotarna har koncentrerat sina verksamheter inom detta område. Men de är bundna till stentuffa miljöåtgärder genom den nya ”Bilskrotningsförordningen”, vilket innebär att lönsamheten sjunker kraftigt, då någon komponent fattas.

Saknas katalysatorn måste bilägaren räkna med minst 500 kronor, som kostnad för att lämna in fordonet till en bilskrot i Lerum, och få ett legalt mottagningsbevis med skrotningsintyg utfärdat för avregistrering hos Transportstyrelsen. Bilproducenterna fick också ansvaret att organisera en en kedja av bilskrotar inom högst 50 km från landets bilägare.

Denna uppgift har misslyckats. Därför kan en bärgningskostnad för skrota bilen i Lerum krävas för avställda fordonsvrak, med långt avstånd till en godkänd bilskrot. Men de specifika kostnaderna varierar kraftigt mellan olika aktörer. Så genom noggranna förfrågningar kan kostnaderna minimeras och ibland även förvandlas till ersättning.

Vilken bilskrot betalar bäst?

Vilken bilskrot betalar bäst?

Vill du ha bra betalt för din skrotbil? Antagligen betalar Uffes bilskrot ut bäst ersättning för skrotbilar i närheten av Göteborg. Förmodligen har han den högsta skrotpremien för en uttjänt bil i hela Sverige. Just nu är skrotpriset 3 500 kr för en bil som är komplett och som har original katalysatorn kvar.

Hämtning bil för skrotning i Göteborg

Hämtning bil för skrotning i Göteborg

Vi hjälper till med bortforsling av uttjänta bilar i Göteborg. Har ni en skrotbil hemma eller på en bilverkstad? Oavsett vad fordonet befinner sig hämtar vi upp det. Är det en komplett bil som har original katalysator kvar, får man en skrotpremie på 2 000 kr vid upphämtning