Registreringsbevis bilskrot Lerum

Det krävs ett giltigt registreringsbevis för bilskrot i Lerum. Normalt skall det lämnas, till en auktoriserad bildemontering, personligt av ägaren för att kunna avregistrera bilen. Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också den här delen man lämnar underskriven, med identifiering, när man skrotar bilen i Lerum. Den används även vid ägarbyte.

Registreringsbevis för bilskrot Lerum

För att Transportstyrelsen skall kunna avföra bilen från bilregistret måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset för bilskrotning i Lerum kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid  beställning av ny nummerskylt

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid beställning av ny nummerskylt. Även dessa kan göras via E-tjänst. Den här delen ger information om vikter och kopplingsanordningar. Och årsmodell, identifikationsnummer och typgodkännandenummer kan behövas vid val av begagnad reservdel.

Beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen här