Bildemontering Lerum

Vi levererar din skrotbil i Lerum till en bildemontering som har miljön i fokus. Dessutom erbjuder vi bra ersättning för kompletta skrotbilar med original katalysator. Vi köper din skrotbil och hämtar den gratis där den befinner sig.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

Bildemontering och bilskrotning betyder samma sak. En del bilskrot i Lerum skruvar bort samt lagerför delar och komponenter för återanvändning som begagnade bildelar.

Andra är helt inriktade på återvinning. De skruvar bort och sorterar komponenter som inte får finnas i skrotbilen vid fragmentering.(se ”Stena Recyclig” på YouTube och se ”Så fungerarar en fragmenteringsanläggning”) Exempel är däck, batterier, viss elektronik samt delar innehållande miljöfarligt avfall som kvicksilver.

Bilskrot i Lerum utför riktig bildemontering på gamla bilar

Alla auktoriserade bildemonteringsföretag sanerar uttjänta bilar enligt ”Bilskrotningsförordningen” innan nedmonteringen börjar. Vissa bilskrotar erbjuder självplock. Det betyder att kunden själv måste skruva loss den delen som skall köpas.

Bildemontering Lerum och bilskrotning är samma sak.

Bildemontering och avregistrering av bilar. Förr i tiden levde företagen uteslutande av försäljning av bildelar som dom skruvade bort från skrotbilen. Idag har det övergått till att skrota bilen i Lerum för återvinning.

Bildemontering i Lerum och dess miljöpåverkan

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap om miljöfarliga produkter skall finnas på bildemonteringen. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande.

Som punkt ett är angivet att tillträdet till bildemonteringen skall vara lättillgänglig och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området.

Miljöhantering på bildemontering Lerum av farliga vätskor

De bildemonteringar i Lerum och bilskrotar som demonterar begagnade bildelar för försäljning skall upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas. Bilskrotning och bildemontering före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

Papper som bildemonteringen i Lerum behöver för avregistrering

Vid skrotning av bil på en bildemontering i Lerum skall man ha med sig registreringsbevis del 2 när man överlämnar bilen. Av skroten får bilägaren ett mottagningsbevis och ett skrotintyg som säkerställer att fordonet tas om hand på ett korrekt sätt. Om ett ombud lämnar bilen krävs en fullmakt från bilinnehavaren.