Fullmakt bilskrot Lerum

För att skrota bilen krävs ibland en fullmakt, som skall lämnas till en bilskrot i Lerum. Kan inte skrotbilsägaren själv medverka vid inlämningen ersätts han av ett ombud Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för avregistrering och bilskrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla bildemontering. Och den skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell. Skrotbilsägaren skall skriva under fullmakten och registreringsbeviset del 2. En kopia av ägarens körkort som skall finnas i handlingarna. Det uttjänta fordonet kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bilskrot i Lerum. Bilen kommer att avregistreras permanent från bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil i Lerum som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil
Bilskrot i Lerum kan kräva fullmakt från ombud som vill skrota en bil

Fullmakt skrota bil. Har du själv ingen möjlighet att lämna bilen till en bilskrot i Lerum kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning.