Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar

  1. Registreringsbevis (del 2): Detta är den gula delen av registreringsbeviset och är det viktigaste dokumentet som bevisar att du äger fordonet.
  2. Legitimation: Ta med din legitimation för att bekräfta din identitet.
  3. Nycklar och fjärrkontroller: Lämna över alla nycklar och fjärrkontroller som hör till bilen.
  1. Mottagningsbevis: När du lämnar in din bil för skrotning får du ett mottagningsbevis. Detta bekräftar att du har lämnat in bilen för skrotning och är ett viktigt dokument för att bevisa att du inte längre äger fordonet.
  2. Ersättning: Vi erbjuder en ersättning för för alla kompletta skrotbilar, Är original katalysatorn fortfarande kvar och intakt får du den bästa skrotpremien.
Hur blir man av med skrotbilar?

Hur blir man av med skrotbilar?

Var får man bäst betalt för skrotbil?

Var får man bäst betalt för skrotbil?