Bilbärgning Gbg AB köper din skrotbil

 1. Inlämning och Dokumentation:
  • Ägaren eller bärgaren lämnar in bilen till Uffes bilskrot som är auktoriserad.
  • Registreringsbevis och andra nödvändiga dokument kontrolleras och tas emot.
 2. Miljösanering:
  • Farliga vätskor som olja, bränsle och kylvätska tas bort och behandlas på ett miljösäkert sätt.
  • Eventuella farliga komponenter, som airbags och batterier, tas bort för säker hantering.
 3. Reservdelsförsäljning:
  • Användbara delar som fortfarande är i gott skick tas bort och säljs som begagnade reservdelar.
 4. Återvinning av Material:
  • Bilens kaross pressas och krossas för att separera olika material.
  • Metaller som stål och aluminium separeras och skickas för återvinning.
 5. Återvinning av Vätskor:
  • Eventuella återstående vätskor som samlats in under miljösaneringen, som motorolja, återvinns på lämpligt sätt.
 6. Återvinning av Däck:
  • Däck separeras och skickas till återvinning för att användas i andra produkter eller brännas för energi.
 7. Återvinning av Glas:
 8. Deponering av Restavfall:
  • Eventuellt restavfall som inte kan återvinnas eller behandlas på annat sätt deponeras på ett godkänt sätt.
 9. Dokumentation och Avregistrering:
  • Ägaren får ett mottagningsbevis som visar att bilen har skrotats och avregistrerats från Transportstyrelsen.
Var får man bäst betalt för skrotbil?

Var får man bäst betalt för skrotbil?

Vem köper upp gamla bilar?

Vem köper upp gamla bilar?