ELV tvingar ägarna att skrota sina uttjänta bilar

Får jag köra en avställd bil till skroten?

Får jag köra en avställd bil till skroten?

Måste ägaren skrota bilen?

Måste ägaren skrota bilen?