Illegal verksamhet med Kia-Cee’d motarbetar auktoriserad bildemontering i Kungälv

Priset för en ålderstigen Kia-Cee’d på en legitimerad bilskrot i Kungälv hade under lång tid varit 0 kr. Detta medförde att ägaren var tvingad att betala för bilskrotningen. Redan år 2007 försvann den statliga skrotningspengen. Den hade balanserat en stor del av utgiften, så flera bestämde sig att köra sin Kia-Cee’d till en bil skrot i Gbg. Men när skrotpengen försvann växte även antalet dumpade bilvrak på alla osannolika ställen. Myndigheterna avfattade nya hårda förordningar till fordonstillverkare för att få slut på de naturfarliga verken. Sammanslutningen kommenderades ta emot en komplett skrotbil gratis för skrotning. De måste dessutom planera hopsamling av alla skrot bilar upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Kungälv skulle, frånsett säljande av beg. bildelar, dessutom få andra intäkter för en förbrukad Kia-Cee’d.

Attraktiva bildelar ger högre intäkter på Kia-Cee’d hos bildemonteringen i Kungälv

Bilfabrikanterna gavs hänvisning om en nästan fullkomlig retur av en Kia-Cee’d till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter många års ihållande jobb har detta mål nåtts med bra marginal. Därför har anspråk på kompensation omvandlats till en rimlig ersättning för att skrota bilen i Kungälv hos en behörig bilskrot. Men återvinningsprocessen hade inte lyckats utan Länsstyrelsens skoningslösa inblandning på skrotarna. Uttjänta och övergivna bilar i Kungälv klassades som klimatprekärt avfall, och naturförvaltningen bereddes i uppgift att tillse att de de tuffa lagarna genomfördes ackurat. Skrotning med avregistrering och sanering av en Kia-Cee’d hos en etablerad bildemontering i Kungälv miljöreglerades och övervakades så noga att olaglig aktivitet skulle upplösas. Det föranledde också, att nära hälften av landets företag var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omändringen av återvinning av bilar förverkligats till de nya normerna. En av Länsstyrelsen godkänd bilskrotning följer naturvillkoren utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Kia-Cee’d och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Bildemonteringar i Kungälv gör vad som helst för att skaffa äldre Kia-Cee’d

Att bildemontering i Kungälv skrotar bilar med körförbud har grym rivalitet om en murken Kia-Cee’d är ingen ny upplysning. Kriminella utskeppningar har fortgått under lång tid. Det presenteras i Energimagasinet hur klimatkontrollanter och polisen bara kan se på, hur pengar för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har funnit en ny och ofarlig inkomstkälla vid sidan av droghandeln. Och rörelse med återinförande av skrotbilar i trafik växer ständig. Suget efter billiga beg. fordon som Kia-Cee’d är större än nånsin. Fler, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder förvärvar och dona tillräckligt noggrant med begagnade bilreservdelar. Detta är givetvis ett bakslag för de aktiva klimatkämparna, som strider mot de stigande avgasföroreningarna. I den rådande virus uppmaning, att boka hämtning av sina skrotbilar i Kungälv, växer intresset för köp av en prisvärd andrabil till hushållet högsta option. Så en legal bilskrotning i Kungälv med skrotningsintyg och mottagningsbevis ser med dysterhet hur en uttjänt natur- och inte säker Kia-Cee’d åker utmed sin bildemontering.