Mottagningsbevis för bilskrot Kungälv

När vi hämtar skrotbilar i Kungälv överlämnas alltid ett mottagningsbevis till bilägaren. Det beskriver att syftet med bilen är att den blir skrotad och avregistrerad hos en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Är bilen komplett och har original katalysator kommer vi även att betala för den. Vi köper din skrotbil och hämtar den gratis där den befinner sig.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

Ett mottagningsbevis av bilskrot i Kungälv skall ägaren av en uttjänt bil få av det auktoriserade företaget när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska lämna sitt fordon till en bilskrot i Kungälv bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad ur Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för fordonet tills bildemontering och avregistreringen skett. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

Mottagningsbevis för bilskrot i Kungälv

Här ett exempel på hur ett mottagningsbevis kan se ut när man skrotar bilen Kungälv. Viktigt är att företagets uppgifter som exempelvis. organisations. nr. mm. är med. Detta säkerställer att bilen inte kommer på villovägar.