Skrota bil med körförbud i Lilla Edet

Skall man skrota bil med körförbud i Lilla Edet krävs bärgning till en auktoriserad skrot. När körförbud råder för ett fordon är det bokstavligt stopp för trafik på allmänna vägar och gator. Och det är flera saker en ägare måste tänka på, då hans bil råkat så illa ut. En besiktning kan avslöja brister i styr- eller broms-systemet vilket nedför ett tre-klass fel.

Ett sådant medför omedelbart förbud för vidare körning. Trafikpolisen, med befogenhet att klistra en röd dekal på vindrutan, kan någon gång synas bland övriga trafikanter. För ett sådant fordon är det lika illa. Bilar med körförbud får inte bogseras, så båda fallen kräver bärgning till bilverkstad eller till en auktoriserad bilskrot. Men många väljer varken laga eller skrota bilen i Lilla Edet. De forslar bort det trafikfarliga färdmedlet för att själva fixa felet nån gång i framtiden. Ägaren tänker kanske inte på att bilskatt och trafikförsäkring måste erläggs tills avställning eller försäljning rapporterats. Ett skrotningsintyg, som inlämnats av en bilskrot till Transportstyrelsen för avregistrering befriar ägaren från alla kostnader i framtiden.

Skrota bil med körförbud i Lilla Edet

Bilar som är avställda eller har körförbud får man inte bogsera på allmänna vägar. Det finns flera bilskrotar i Lilla Edet som ombesörjer hämtning av uttjänta bilar. I de flesta fall är hämtningen gratis, om bilen är komplett med original katalysator.

Bogsera inte bil med körförbud som ska skrotas

En avställning betyder självklart, att nyttjandeförbud råder även för funktionsdugliga bilar. Uppställning, av ett gammalt fordon med körförbud i Lilla Edet, leder i de flesta fall till en påtvingad åtgärd på grund av ställda miljökrav. Ett fordonsvrak, med inget eller ringa värde klassas som skrotbil, och därmed också som miljöfarligt avfall. Så en bilägare sparar mycket pengar genom att fatta ett oundvikligt beslut före en miljöinspektörs ingripande. Skrotbilar hämtas ofta med ersättning till ägaren. Men görs en tvångshämtning från kommunalkontoret, kan det istället resultera i en skyhög kostnad. I båda fallen lämnas bilen till en bildemontering tillsammans med senaste registreringsbevis med fullmakt, när sådant fordras. Efter signering av mottagningsbeviset plockas vitala begagnade bildelar bort och resten skickas vidare för återvinning med stora miljö- och energibesparande effekter. Ett gammalt fordon med körförbud i Lilla Edet kan ofta hamna på villovägar, innan ett förnuftigt beslutet måste fattas. Det kanske underlättas, när en inspektionshall gränsar till en auktoriserad bilskrot.