Skrota avställd bil i Härryda

Om man skall skrota en avställd bil i Härryda behövs bärgning till skroten. Bogsera en bil som är avställd eller som har körförbud är förbjudet.

Fördelen med en avställd bil i Härryda är att inte skatt eller trafikförsäkring är nödvändiga under perioden. Men vägtrafikavgiften måste betalas. Observera, att ett påtvingat körförbud från bilbesiktning eller polis, inte innebär automatiskt avställning. En sådan måste rapporteras till Transportstyrelsen genom något av tre givna alternativ. Det enklaste är att utnyttja e-tjänsten ”Ställa av / ställ på ditt fordon” eller öppna mappen ”Mina fordon”. Den gamla hederliga, men omständliga alternativet, att sända in kryssat registreringsbevis, finns kvar för personer som tvekar för användning av datorer.

Det krävs bärgning till bilskroten i Härryda om man ska skrota en bil som är avställd. Enda undantag för att köra avställd bil är för färd till kortast lämpligaste bilbesiktning. Bilen måste vara försäkrat och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.

Skrota avställd bil i Härryda

När fordonet skall ställas på igen kan samma förfaringssätt användas. Avställd bil i Härryda behöver inte längre ha trafikförsäkring. Den ligger vilande i vägtrafikregistret. Aktuellt försäkringsbolag samt Trafikförsäkringsföreningen (TFF) informeras. Men någon automatisk återbetalning ges inte. En ägare kan ändå kontakta bolaget för att få ut restbeloppet. Observera att en på-ställning inte accepteras av Transportstyrelsen utan tecknad trafikförsäkring. Som motsats betalas dock kvarvarande bilskatt ut till bilägaren. Rapporteras avställning i samband med ägarbyte skickas återbetalningen till den nya ägaren.

Avregistrerad bil och avställd bil är inte samma sak

Många personer blandar begreppet avställd bil med avregistrering. Det är en helt annan händelse och kan inte utfärdas av någon obehörig. Ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen kan endast utfärdas av en auktoriserad bilskrot med tillstånd från Länsstyrelsen. Så när en ägare skall skrota bilen i Härryda med giltigt och undertecknat registreringsbevis, eventuellt med krävd fullmakt, erhålls ett mottagningsbevis enligt bilproducenternas direktiv. Proceduren tycks vara krånglig med hård bevakning. Ändå lyckas tiotusentals fordon gå upp i rök årligen. Många av dessa rullar i Afrika efter illegal utförsel. Och tyvärr är det före detta ägare, som måste belastas för försyndelsen. De har inte levt upp till miljöbalkens tydliga förordning. Ansvaret för fordonet till dess det är skrotat och avregistrerat kan aldrig frånsägas.