Kiichiro Toyoda

Kiichiro Toyoda

Kiichiro Toyoda grundaren av Toyota föddes I Aichi Prefecture Japan år 1894. Hans fader Sakichi Touoda var en berömd uppfinnare och ägare av en textilfabrik. Efter studier vid Tokyo University praktiserade K. Toyoda hos Platt Brother i England. Företaget var en ledande tillverkare av textilmaskiner.

Han reste därefter till Amerika för att lära sig de amerikanska tillverkningsmetoderna för framställning av olika textilier. När Kiichiro Toyoda ansåg sig utlärd i maskintillverkning och väveriteknik reste han hem för att arbeta i sin faders fabrik. Där genomförde han många förändringar. Han konstruerade höga ramar till vävstolarna och fick patent på en sinnrik kardmaskin. Men hans håg för motorer och bilar hade vuxit vid besöket i Amerika. I syfte att lära en motors konstruktion köpte han en motorcykel. Den plockade han isär i smådelar för att sedan montera ihop den. Detta gjorde han många gånger för att i detalj lära sig motorns funktion.

Kiichiro Toyoda Fick hjälp av faderns halvbror, Risaburo Toyoda

Han skissade på möjligheten att själv tillverka en motor. Eftersom fadern var en skicklig uppfinnare märkte han sonens läggning och beslutade att hjälpa honom. Fadern hade en halvbror, Risaburo Toyoda, som var ledare av Toyoda Industries. Med hans stöd och investeringar kunde Kiichiro börja sin forskning om biltillverkning. Han köpte en ny Chevrolet och installerade sig i sin farbrors lokaler. Många av Japans ledande ingenjörer bjöds in för att bevista Kiichiro Toyodas isärtagning och hopsättning av de amerikanska motorn. Samtidigt övertalade han dem, att han kunde tillverka motorer till de, som vågade satsa på honom. Han fick medel att bygga en provserie.

År 1934 presenterade Kiichiro Toyoda den första bensindrivna motorn. Finansiärerna blev övertygade om motorns möjlighet att fungera i en bil, och beslutade att producera ett antal prototyper av ett nytt bilmärke. Den kommande bilen fick benämning Modell A1. Det första exemplaret blev ett hopkok av detaljer.

En Chrysler skalades av inklusive motor. Den nykonstruerade motorn monterades in. Och en blandning av Ford och Chevrolet- komponenter fick utgöra grundstommen på prototypen. 1937 bildades Toyota Motor Corporation med Toyoda som vise företagsledare. År 1941 erhöll han titeln verkställande direktör. Men företaget gick mot konkurs 1950. Upproriska arbetare gick i strejk. Dessa tvingade bort Kiichiro Toyoda från  företag. Två år senare avled företagets grundare.