Gustav Larsson: Volvo historia

Gustav Larsson

Gustav Larsson, en av AB Volvos skapare, föddes i Vintrosa år 1887. Efter teknisk grundutbildning i Örebro reste han till England. Där anställdes han som konstruktör av företaget White & Poppe. Snart lämnades England för vidare studier på KTH i Stockholm. Som nybliven civilingenjör fick han anställning vid SKF i Göteborg. Där blev han arbetskamrat och vän med Assar Gabrielsson, som senare skulle bli den andre skaparen av bilföretaget. På SKF Katrineholmsverken avancerade Larsson till verkstadschef år 1919.

Året efter återvände han till Stockholm för att bli teknisk chef på företaget AB Calco. Några år före sin avgång hos AB Calco hade Gustav Larsson av en slump träffat sin gamla arbetskamrat Gabrielsson. Båda hade ett påtagligt intresse av bilar. Vid träffarna diskuterades biltillverkning och utvecklingsmetoder. Gabrielsson hade vid de interna mötena på SKF ofta diskuterat kullagrens kvalitet och behovet att göra tillfredsställande livslängdsprover, innan ett nytt lager presenterades på marknaden. Som försäljningschef hade han ständig kontakt med kunderna och kände till problemen vid lanseringen av ett nytt lager. Det fanns en brist vid utprovningen. Och han hade sått ett frö hos SKFs styrelseordföranden, Sven Wingquist. Förslaget att tillverka egna bilar för framtida tester, och sälja dem med vinst, slog väl ut.

Gustav Larsson kvalitetssäkrade personbilar & lastbilar

Styrelsen och VD Björn Prytz krävde kostnadskalkyler för konstruktion av en ny bil, utrustning och tillverkning. Gustav Larsson fick ett anbud att utföra dessa uppdrag med riskfyllda konsekvenser. Han skulle få betalt för uppdraget, om det genomfördes. Först efter att 100 bilar producerats, före den 1 januari 1928, skulle ersättning utgå. Långt före styrelsebeslut hade Larsson börjat med sina beräkningar. SKF styrelse accepterade Gabrielssons förslag. Företaget hade registrerat ett företag med namnet Volvo (jag rullar), som varit vilande i många år.

Gustav Larsson lämnade företaget AB Calco år 1926 och återförenades med SKF i Göteborg. Året efter rullade de första bilarna, Volvo Öv4 (Jakob), ut från fabriken på Hisingen. Vägen till framgång skulle bli lång och mödosam. Att gå ut och konkurrera med etablerade märken som Opel och Mercedes blev kostsam för moderbolaget SKF. En försäljning till amerikanska Nash var nära förestående. Men VD Gabrielsson, tidigare försäljningschef på SKF, sa nej. Han skulle sälja bilarna med lönsamhet. Och Gustav Larsson skulle förse honom med kvalitetssäkra fordon där lastvagnarna skulle bidraga i framtiden.