Sven Wingquist: Volvo historia

Sven Wingquist

Sven Gustaf Wingquist, född 10 dec 1876, död 17 april 1953 i Göteborg. Grundare av Svenska Kullagerfabriken AB (SKF). Det var Sven Wingquist som hjälpte Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson som var anställda på SKF att starta Volvo. Sven Wingquist såg till att de fick ekonomiskt stöd från SKF. Det var även han och Björn Prytz som föreslog namnet på det nya bolaget (Volvo). Som är ett latinskt ord, som betyder, jag rullar. Wingquist tillhörde också styrelsen för Volvo mellan 1926-35, som då var ett dotterbolag till SKF.