SKF : Volvo historia

SKF i Göteborg som startades 1907 har historiska rötter från 1700-talet genom Sahlgrenska sockerbrukets anläggning i Gamlestaden. Byggnaderna uppfördes på blålera, som är den mest förekommande segmentet i Göteborg. I mitten av 1800-talet övertogs anläggningen av ett ångdrivet spinneri, som ytterligare ökade belastningen på grunden. Vid sekelskiftet hade fabriken, som då fått namnet Gamlestadens Fabriker, vuxit till Skandinaviens största bomullsfabrik. De tunga maskinerna orsakade stora sättningar i lokalerna. Och dessa i sin tur påverkade maskinernas fixeringar. Av en slump var det dessa fenomen som låg till grund för kullagerfabrikens uppkomst.

LÄS MER: Säkerhetsbältens historia

Genom golvets rörelse kunde inte hejdas på grund av blåleran. Upphängningspunkterna för en axel ändrade utgångsläge med snedbelastning som följd. Maskinerna krävde alltmer tillsyn och reparation. Därför måste en driftsingenjör,som skulle leda detta arbete, anställas. Härmed rekryterades Sven Wingquist år 1899 till SKF i Göteborg. De ständiga skurna kullagren med halvårslånga leveranstider från leverantören tvingade den nyanställde driftsingenjören till ritbordet. Ett kullager, som skulle klara snedbelastning utan att skära, var utmaningen. Och 1907 var det första självreglerande kullagret monterat.

Samma år bildades SKF i Göteborg med Wingquist som verkställande direktör. Och företaget ökade lavinartat. På fem år ökade företagets aktiekapital 60 gånger. Kanske är detta ett världsrekord. Den dåvarande försäljningschefen Assar Gabrielsson hade tillbringat stor del av sin lediga tid tillsammans med Gustav Larsson. Dessa hade en gemensam önskan. Nämligen att konstruera och tillverka en bil. Så många timmar bakom ritbrädet gav resultat hos SKF. Sven Wingquist såg möjligheten att prova olika kullager på de rullande objekten. Så år 1926 skapades dotterbolaget AB Volvo. (jag rullar på latin). Och året därefter rullade de första bilarna ut från fabriken på Hisingen.

De första åren var dock mycket ekonomiskt besvärliga för dotterbolaget. Stora belopp måste skjutas till vid flera tillfällen. Som ett mirakel lyckades man övertyga SKF styrelse att inte sälja Volvos biltillverkning år 1929.

1939 introducerades Volvo på aktiemarknaden och SKF släppte sitt inflytande över företaget. Men utvecklingen gick vidare. Det stod klart att kvaliteten och därmed hållbarheten måste ökas väsentligt. För detta krävdes ett nära samarbete med något järnbruk. I Hofors järnbruk fann man en partner villig att samarbeta med utveckling av stål som uppfyllde ställda kvalitetskrav. SKF i Göteborg har vid sidan om utveckling av sfäriska rullningslager utvecklat system för smörjning inom många områden. Man har skapat center för utveckling av tillverkningsprocesser samt  grundat SKF Tekniska Gymnasium.