Vad kostar det och skrota en bil?

Det är kostnadsfritt att skrota en bil som är komplett. Saknas väsentliga delar på bilen har skroten rätt att ta en skälig avgift för detta. Ersättningen ska motsvara priset det skulle fått om de kunnat sälja delarna. I Sverige har vi producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att bilproducenterna ansvarar för att ett fordon skrotas på ett korrekt sätt och att det är gratis om bilen är komplett.

Lämna alltid bil för skrotning hos auktoriserat företag

När du skrotar din bil måste du lämna in den hos en auktoriserad bilskrot eller ett mottagningsställe för uttjänta bilar. Du måste också ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 och din legitimation. Om någon annan ska lämna in din bil för skrotning måste du ge den personen en fullmakt.

Mottagningsbevis och avregistrering bil

När du lämnar in din bil får du ett mottagningsbevis som bekräftar att du har överlåtit äganderätten och ansvaret för bilen till skroten. Detta bevis ska du skicka in till Transportstyrelsen, eller så kan skroten göra det åt dig digitalt. När Transportstyrelsen får in mottagningsbeviset avregistrerar de din bil från vägtrafikregistret och meddelar din försäkringsbolag att du har skrotat bilen.

Transportstyrelsen återbetalar överskjutande skatt

Om din bil har betald fordonsskatt för månader efter skrotningen kan du få tillbaka en del av den från Transportstyrelsen. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Skrota bilen med ersättning

Om din bil är komplett och har en original katalysator kan du få betalt för den av vissa skrotar. Till exempel erbjuder Uffes bilskrot på Orust 3 500 kr vid inlämning eller 2 000 kr vid hämtning av en sådan bil. Priset kan variera beroende på bilens skick, årsmodell och andra faktorer.

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Bilbärgning Gbg AB hämtar inte bara din skrotbil gratis utan betalar för alla kompletta bilar som har original katalysator. Vår verksamhet i Göteborg erbjuder en möjlighet att skrota bilen med ersättning även vid hämtning. Att erbjuda en skrotpremie på 2 000 kr vid hämtning för en komplett bil med original katalysator hoppas vi är ett incitament för bilägare att skrota sina gamla fordon.

Vem köper skrotbil?

Vem köper skrotbil?

Skrotbilar köps vanligtvis av företag och verksamheter som är specialiserade på skrotning och återvinning av uttjänta fordon. Dessa företag, kända som bilskrot eller bildemontering, har tillstånd och är auktoriserade att hantera skrotning och avregistrering av bilar på ett lagligt och miljövänligt sätt.