Naturvårdsverket och bilskrot löser skrotbilsproblem för Volvo-164 från Göteborg

Kasserade Volvo-164 betydelse har under ett sekels tid varit väldigt negativt i Göteborg. Orsaken är inte svår att hitta. En uttjänad produkt kastas normalt på närmast soptipp. Men det har inte fungerat med ett fordonsvrak som tjänat ut, utan hänsyn till att skrotbilen klassificeras som miljökritiskt avfall. Det bör ju vara högt prioriterat att få något sånt deporterat. Problemet har varit avgiften och många bilinnehavare fattade inte att deras bil nått slutet utan har ett framtida värde. Utan erhållandet av en motsvarande ersättning lämnades inte heller fordonet. I bilismens början kunde en ägare räkna med försäljning till allehanda ombyggnader.

Några av dessa tillfällen eliminerades 1965 med lansering av den obligatoriska besiktningen. Vilket även medförde att en allmän skrotningspremie stiftades några år efter för att undvika nedskräpning av skrotbilar. Den förhållandevis lilla betalningen täckte inte de befintliga utgifterna i samband med bildemonteringen, så det uppskattade effekten uteblev. Problemet, med inte inlämnade skrotbilar, har uppmärksammats på riksdagsnivå. Dubbla förslag i riksdag med synpunkter och fordran om granskning för kommande bilskrotspremier är överlämnade för svar av de pågående tippningen. Beklagligtvis har det inte startat med dessa ingrepp. Om statliga samhällsorgan är intresserade att klara av naturbekymren via återupplivad offentlig ekonomiskt understöd står blott att läsa i stjärnorna.

Bilskrot med varaktig skrotbilspremie för Volvo-164 kommer inte existera i Göteborg

Volvo-164 klimatproblem steg hastigt under förra seklet varför en samhällelig bilskrotningspremie lanserades av bilskrot i Göteborg på 70-talet. Upp till 1500 kr i ersättning till fordonsinnehavare som överlämnade sin bil på en bilskrot. En del efterfrågade fordonsmärken som Volvo, Citroën och Volvo 850 lyckades därav skrotas utan anspråk på betalning. Några enstaka bilar, som skulle ha skrotats, hade modifierats om till EPA-traktorer och gav upphov till rejäl dragningskraft på brukbara begagnade bilkomponenter.

Även små verkstäder letade såna till förekommande renoveringar av de ofta förekommande fordonsmodellerna. Ett långt distans till närliggande bildemontering i Göteborg kunde avgöra de trasiga bilarnas kommande tid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutliga varianten för flertalet ägare.

Naturvårdsverket och bilskrot löser skrotbilsproblem för Volvo-164 från Göteborg

Så myndigheterna kom till förståelse, att den utbetalda premien bara haft ringa effekt på ett färre antal personbilar och följaktligen också naturen. En helt radikal förändring infördes år 2007 genom dubbla befallningar. Dessa vände upp och ned på föregående villkor. De betvingade några bilskrotar till likvidering. Bilfabrikanterna fick lära sig vad skyldighet medför. Parallellt drogs den allmänna skrotbilspremien in.

Bildemontering av Volvo-164 gör allmän skrotbilspremie obehövlig i Göteborg

fordonstillverkarna beordrades verkställa kostnadsfri bildemontering för kompletta Volvo-164. De skulle också grunda en kedja av godkända företag, som skulle skrota bilen i Göteborg och som fick behörighet att bifalla bilskrotning och avregistrering med bilskrotningsintyg på bilregistret. Och framför allt begärdes en recycling till minst nittio %. Länsstyrelsens hårda anspråk för licens till bildemontering orsakade att många skrotfirmor fasades ut. Det var emellertid upprinnelsen till nutida angenäma ersättning för en uttjänad personbil. Vägen dit har ändå varit ansenlig och mödosam. Att tvingas överlämna personbilen för bildemontering gratis, som bilproducenterna krävde de ackrediterade företag, förorsakade massor av klagomål från de drabbade.

De fråntogs möjligheten att yrka på ersättning. Men utan tillstånd och tillfälle att förorda en avregistrering rådde ingen möjlighet till överlevnad. Den dikterade läget av skrotning och avregistrering påbörjades med en utdragen arbetsgång med Göteborgs-företaget Stena Metall. Den tidens enkla metoder att dela de olika stoffen var kanske inte alltid vinstgivande, så en automatisk process krävdes. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Nuförtiden närmar sig utvecklingsgången total återvinning.

Ingen kostnad på bilskrot att skrota Opel Astra i Uddevalla

Volkswagen Passat efterlyses i Uddevalla av bilskrot

Volkswagen Passat efterlyses i Uddevalla av bilskrot

Det är först och främst stål, aluminium och övriga metaller som medför stora inkomster. Nya delar i bilstrukturen har tillfört betydelse. avgasrenaren med brukbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet för bilskrotning i Göteborg gör att auktoriserade skrotar strider om uttjänta bilar med höjda betalningar som vapen. Begagnade bildelar inverkar på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men uttjänta bilars värde från 1 000 till de 3 000 som betalas numera är anmärkningsvärt och kommer att bättra miljön utan allmänna medel.

LÄS MER: Statistik nyregistrering & skrotning av Volvo bilar