Avregistrera bil Uddevalla

Vi hämtar din uttjänta bil i Uddevalla och ser till att den blir avregistrerad hos Uffes bilskrot. Är bilen komplett och har original katalysator kommer vi även att betala för den. Vi köper din skrotbil och hämtar den gratis där den befinner sig.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

Att skrota bilen eller avregistrera den är samma sak. Den uttjänta bilen blir avregistrerat när det lämnas till en auktoriserad bilskrot i Uddevalla eller till en av bilproducenternas mottagningsställen. Observera att avregistrering inte skall förväxlas med avställning. Vid avregistrering avfärdas du och bilen ur Transportstyrelsens bilregister. Vid avställning finns du kvar, som miljö- och kostnadsansvarig, till dess ett mottagningskvitto med skrotningsintyg erhållits. Detta kvitto får du, när bilen och registreringsbeviset lämnas för bildemontering. Det är också grundplåten för att skrota bilen i Uddevalla lagligt med avregistrering av en befintlig bil. Skatten återbetalas till dig, som är noterad som ägare, när bilen lämnas in för skrotning.

Undantag med avregistrering när man skrotar bilen

I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av en obefintlig bil utan ett skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot i Uddevalla. Men för detta krävs att ägaren kan styrka att bilen har skrotats på annat sätt. En bilskrot, som lämnar fel upplysning riskerar att få sin auktorisation från Länsstyrelsen indragen.

Bilskrot avregistrerar bil i Uddevalla

Brottsligt att återinföra skrotad bil från bilskrot i Uddevalla

Skulle en skrotad bil från Uddevalla dyka upp igen, klassas det som om en brottslig handling begåtts. Med tanke på den allt ökande illegala hanteringen av uttjänta fordon, måste ett sådant intyg vara väl styrkt. Genom att skicka in ett giltigt registreringsbevis (gula delen), tillsammans med ett sådant intyg till Transportstyrelsen, kan man begära avregistrering. En inregistrerad och avställd bil kommer alltid att orsaka ägaren onödiga utgifter.

Bilskrot som betalar och hämtar skrotbilar i Uddevalla

Det finns bilskrotar som betalar och hämtar skrotbilar i Uddevalla för bilskrotning. Bilbärgning Gbg AB köper och bärgar uttjänta bilar gratis. Alla fordon transporteras till Sjuntorps Biltjänst för miljövänlig skrotning och avregistrering.