Skrotningskostnader för Saab-900 har hämmat på bilskrot i Göteborg

Skrotade Saab-900 betydelse har under femtio år varit mycket svag i Göteborg. Förklaringen är lätt att hitta. En uttjänt vara kastas vanligtvis på närmast avfallsanläggning. Men så har inte varit fallet för en skrotbil, trots att skrotbilen klassas som klimatkritiskt avfall. Det ska ju vara högt prioriterat att få något sådant deporterat. Bekymret har varit avgiften och en del fordonsinnehavare fattade inte att deras bil nått vägs ände utan har ett framtida värde. Utan att få en liknande betalning överlämnades inte heller fordonet. I bilismens start kunde en fordonsägare kalkylera med säljande till allehanda ombyggnader.

Skrotningskostnader för Saab-900 har hämmat på bilskrot i Göteborg

Några av dessa tillfällen försvann nittonhundrasextio med införandet av den obligatoriska kontrollbesiktningen. Vilket dessutom medförde att en offentlig skrotbilspremie instiftades 10 år efter. Den relativt låga ersättningen motsvarade inte de verkliga kostnaderna i samband med bilskrotning i Göteborg, så det uppskattade effekten uteblev. Komplikationen, med uttjänta bilar som inte blir skrotade, har uppmärksammats på parlamentsnivå. Två förslag i riksdag med perspektiv och begäran om utredning för framtida skrotningspremier är överlämnade för hantering av de aktuella dumpningarna. Tragiskt nog har det inte startat med dessa ingrepp. Om kommunala samhällsorgan är intresserade att hantera miljöproblemen genom förnyad offentlig subvention står blott att läsa i stjärnorna.

Långvarig bilskrot premie för Saab-900 kommer inte existera i Göteborg

Saab-900 klimatproblematik i Göteborg ökade fort under 1900-talet varför en samhällelig skrotbilspremie infördes på 70-talet. Upp till 1500 kr i ersättning för övergivna bilar till fordonsägare som överlämnade sin personbil på en bildemontering. En del lockande fordonsmärken som Volvo, SAAB och Jaguar lyckades därav skrotas utan fordran på betalning. Ett fåtal fordon, som skulle ha skrotats, hade snickrats om till moppebilar och föranledde enorm lockelse på brukbara beg. bildelar. Även fordonsverkstäder sökte sådana till dagliga reparationer av de ofta förekommande fordonsmodellerna.

Ett vidsträckt avstånd till närmaste bildemontering kunde fastslå de trasiga bilarnas framtid. En oskattad bil kunde dras på släp vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga valet för många bilägare. Så Länsstyrelsen kom till uppenbarelse, att skrota bilen i Göteborg den utbetalda premien bara haft obetydlig verkan på ett smärre antal personbilar och därav även omgivningen. En totalt ingående förändring lanserades år 2007 igenom 2 regler. Dessa omkullkastade föregående sakläge. De betvingade flertalet bildemonteringar till graven. Bilproducenterna fick lära sig vad ansvar medför. Samtidigt drogs den obligatoriska skrotbilspremien in.

Bilåtervinning av Saab-900 gör statlig skrotpremie överflödig i Göteborg

Bilfabrikanterna ålades effektuera gratis bildemontering för kompletta Saab-900. De skulle dessutom skapa en stor allians av ackrediterade bildemonteringar, som fick befogenhet att tillstyrka bildemontering och avregistrering med skrotbevis hos Transportstyrelsen. I synnerhet krävdes en recycling till minst nittio procent Myndigheternas tuffa ultimatum för auktorisation till bilskrotning föranledde att några enstaka bilskrotar gick överstyr. Det var emellertid inledningen till nuvarande goda betalning för ett komplett fordon. Vägen dit har likväl varit lång och mödosam. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot i Göteborg kostnadsfritt, som fordonstillverkarna krävde de legitimerade företag, förorsakade en uppsjö av klagan från de berörda. De fråntogs optionen att yrka på pengar från bilägaren.

Men utan tillstånd och chans att utse en avregistrering rådde ingen hopp till överlevnad. Den reglerade graden av bildemontering initierades med en utdragen förlopp med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Dåtidens manuella förfaranden att avskilja de diverse stoffen från fordonsvraken var kanske inte alltid lönande, så en självverkande arbetsgång erfordrades. För detta designades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism. Numera närmar sig processen full återvinning. Det är först och främst stål, aluminium och övriga metallblandning som ger stora vinster. Nya komponenter i fordonsdesignen har tillfört betydelse. katalysatorrenaren med brukbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det sammanlagda betydelsen från återvinningen gör att ackrediterad bildemontering i Göteborg strider om skrotbilar med höjda ersättningar som skjutvapen. Kriser har effekt på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens värde från tusen till de tre tusen som betalas numera är anmärkningsvärt och kommer att förbättra miljön utan allmänna medel.