Bilproducenterna samarbete bilskrot Göteborg

Enligt Naturvårdsverket ansvarar bilproducenterna för att alla bilägare lämna fordonet gratis hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller hos en av bilproducenternas mottagningsställen. Bilskrotarnas ansvarar för redovisning av omhändertagna fordon och att dessa blir avregistrerade från Transportstyrelsens bilregister. En förutsättning är att skrotbilen är komplett och inte överstiger 3,5 ton totalvikt. Producenten skall därför tillhandahålla ett system för en landsomfattande kedja av auktoriserade bilskrotar eller mottagningsställen, med max 5 mil från bilägaren, för insamling av uttjänta fordon. Den tänkta organisationen skall också återvinna eller återanvända 95 procent av bilens vikt. Producenterna består av tillverkare, importörer och försäljare. De representerar 98 procent av befintliga fordon. Men de är ansvariga för att skrota bilar i Göteborg gratis. Och de skall även tillse, att auktoriserade bilskrotar får information om nya komponenter och farliga ämnen för att underlätta sanering och demontering.

Bilskrot Göteborg tar emot kompletta bilar gratis

Bilproducenternas samarbete bilskrot Göteborg

Saknas väsentliga delar på bilen har bilskroten i Göteborg rätt att begära en skälig ersättning för detta. Eftersom 95% av bilens vikt återvinns,tjänar bildemonteringen pengar på hela fordonet. Därför räcker det om en liten komponent saknas för att skroten kan vägra kostnadsfri bilskrotning. Det finns även auktoriserade bilskrotar som inte är bundna till bilproducenterna och dessa har rätt att ta betalt för att skrota din bil även om den är komplett.