Lancia-Ypsilon köps av auktoriserad bilskrot i Uddevalla

Gamla Lancia-Ypsilon transporteras gratis av etablerad bilskrot som hämtar skrotbilar i Uddevalla för fragmentering. De delar som bedöms ha någon livslängd kvar skruvas ner och lagerförs. Än idag är det enormt sug av billiga bildelar, så dessa kan höja betalningen vid inlämningen av en Lancia-Ypsilon till recycling. Efter indragningen av den obligatoriska bilskrotspremien var det komplicerat för bilägare att skrota bilen i Uddevalla utan kostnad. På grund av det bestämde sig ett antal att dumpa sina avdankade fordon i omgivningen. Men det bryderiet med övergivna bilar försökte riksdagen lösa igenom införande av målmedvetna författningar för 13 år sedan. Bilproducenterna drevs till flera eftergifter för en Lancia-Ypsilon hos en Länsstyrelsen godkänd skrot i Uddevalla. Därjämte fick bilproducenterna åliggande att insamla de uttjänta bilarna till ett mottagningsställe och ingen bilägare skulle ha längre än 5 mil till närmaste bilskrot eller mottagningsställe. Det senare kravet har aldrig infriats, varför bilskroten behöver hämta den uttjänta bilen hos kunden.

Skrotning av äldre bilar är en bättre inkomstkälla på Lancia-Ypsilon hos skrotfirmorna i Uddevalla

Bilproducenterna gavs föreskrifter om nära total återvinning av en kasserad Mitsubishi-Pajero genom bilskrot i Uddevalla med retur till smältverk. Efter ett antal års energiskt jobb på bilskrot som betalar i Uddevalla har denna intention uppnåtts. Därför har krav på kompensation bytts till en tillfredsställande ersättning för ett fordonsvrak på en lämplig skrotfirma. Men skrotningsprocessen för bildemontering i Uddevalla hade inte varit framgångsrik utan Länsstyrelsens hänsynslösa påtryckningar med avregistrering på bilskrotarna. Uttjänta fordon kategoriserades som miljöriskabelt avfall, och naturmyndigheten bereddes i uppdrag att tillse att de de strama normerna genomfördes exakt. Återvinning och avregistrering av en Lancia-Ypsilon hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrot i Uddevalla naturreglerades och kontrollerades så noga att lagstridig aktivitet skulle droppa av. Det föranledde också, att nära femtio procent av landets bilskrotar måste lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omläggningen med att skrota avställda bilar förverkligats till de nya bestämmelserna. En legal bilskrot följer klimatkraven utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Lancia-Ypsilon och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Bildemonteringar i Uddevalla har konkurrenter om äldre Lancia-Ypsilon

Återvinningsföretagen i Uddevalla som utfärdar mottagningsbevis för skrotning har brysk konkurrens om en ålderstigen Lancia-Ypsilon är ingen nyhet. Kriminella exporter har skett en god stund. Det presenteras i Alingsås Tidning hur klimatinspektörer och polismakten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kr rullar förbi varje dag. Den samordnade brottsligheten med bilskrotning i Uddevalla har funnit en ny och ofarlig försörjning vid sidan av knarkförsäljning. Och hantering med att boka transport av miljöfarliga fordon i trafik stiger ständig. Efterfrågan efter billiga beg. fordon som Lancia-Ypsilon är högre än nånsin. Några, mer eller mindre samordnade, verkstäder införskaffar och dona tillräckligt noggrant med beg. bildelar. Detta är definitivt ett misslyckande för de aktiva klimathjältarna, som tampas mot de växande avgasföroreningarna. I den aktuella pandemins vädjan, att åka personbil som alternativ för att resa kollektivt, stiger engagemanget för inköp av en billig andrabil till familjen största option. Så en auktoriserad skrotfirma i Uddevalla som sysslar med bortforsling av skrotbilar ser med vemod hur en avdankad miljö- och inte säker Lancia-Ypsilon kör förbi sin bildemontering.