Bilskrot i Trollhättan utvecklar total återvinning av utrangerade Lancia-2000

Regeringen har med korrigerade principer kontrollerats att en behörig skrot i Trollhättan kan ge pengar för skrotning och utfärdad på Transportstyrelsen av en trasig Lancia-2000. Men så har det inte alltid varit. För att behålla sina intjänade pengar har flera Lancia-Flaminia hamnat i naturen. I och med att den obligatoriska skrotpremien bilar med registreringsbevis avvecklades ökade de för miljön så negativa dumpningarna. Då agerade Naturvårdsverket så det kändes för alla inblandade alla auktoriserade bilskrotare. Rekommendationer och föreskrifter till fordonstillverkare med begäran på att skrota bilen gratis och uppsamling inom fem mils distans från Sveriges alla bilinnehavare. Certifierade bildemonteringar skulle klimatinrättas till hantering av klimatfarligt avfall och granskas årligen av Länsstyrelsens natursektor. Flertalet skrotfirmor drogs in, men det var upptakten till en bra kompensation för en äldre Lancia-2000 på en bilskrotning i Trollhättan.

Bilskrot i Trollhättan utvecklar total återvinning av utrangerade Lancia-2000

Men skrotningsutvecklingen med Fiat-Dino hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa inblandning hos skrothandlarna. Uttjänta fordon karakteriserades som naturfarligt avfall, och naturstyrelsen gavs i uppdrag att tillse att de de kraftiga normerna utfördes exakt. Anläggning och avregistrering av en Lancia-2000 hos en behörig bildemontering i Trollhättan naturanpassades och inspekterades så noga att lagstridig verksamhet skulle upplösas.

Materialåtervinning höjer ersättning på Lancia-2000 för bilskrotaren i Trollhättan

Bilproducenterna gavs anvisningar om en 95-procentig retur av en Lancia-2000 till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter många års energiskt jobb har detta mål nåtts med bra marginal. Därför har krav på bilproducenterna om betalning bytts till en rimlig ersättning för ett bilvrak hos en certifierad bilskrot i Trollhättan. Men skrotningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa inblandning hos skrothandlarna. Uttjänta Skoda-Roomster karakteriserades som naturfarligt avfall, och naturstyrelsen gavs i uppdrag att tillse att de de kraftiga normerna utfördes exakt. Bilåtervinning med skrotintyg av en Lancia-2000 hos en behörig bilskrot som hämtar i Trollhättan naturanpassades och inspekterades så noga att lagstridig verksamhet skulle upplösas. Det förmådde också, att nära hälften av landets företag var tvungna att avveckla verksamheten. Numera har omändringen av återvinning med mottagningsbevis av bilar realiserats till de nya riktlinjerna. En av Länsstyrelsen godkänd skrotfirma följer naturkraven utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Lancia-2000 och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Bilåtervinnare i Trollhättan slåss om att få tag i gamla Lancia-2000

Att bilskrot skrotar bilar för dödsbo i Trollhättan med förlegad Lancia-2000 är ingen ny information. Illegala exporter har fortgått under lång tid. Det framställs i Expressen hur miljöövervakare och polisen bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kr rullar förbi varje dag. Den samordnade brottsligheten har upptäckt en ny och ofarlig levebröd med övergivna bilar vid sidan av knarkförsäljning. Och rörelse med återinförande av uttjänta bilar i trafik växer hela tiden. Suget efter prisvärda begagnade bilar på bilskrot med självplock som Lancia-2000 är högre än vid någon tidpunkt. Några, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder handlar och lagar tillräckligt ordentlig med billiga bildelar. Detta är självklart en missräkning för de aktiva naturkämparna, som strider mot de höga koldioxidutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan, att färdas med bil istället för att använda kollektivt, stiger intresset för förvärv av prisvärda begagnade reservdelar till familjens Lancia-Flavia har högsta option. Så en certifierad skrot i Trollhättan ser med vemod hur en trasig klimat- och trafikfarlig Lancia-2000 kör via sin återvinning.