Nära total återvinning av en kasserad Mitsubishi-Pajero genom bilskrot i Uddevalla

För ett antal år sedan skulle en bilinnehavare betala en legal skrotfirma för skrota bilen i Uddevalla som en skraltig Mitsubishi-Pajero. Numera är läget det motsatta. Men förändringen har inte skett över en natt. Det tog tid innan företagen insåg det. Och det har krävts hårda metoder med fordonsvrak från olika myndigheter. För att spara lite kosing lämnades inte fordonet till en bilskrot i Uddevalla utan dumpades på ett otal förbjudna ställen.

När den offentliga skrotpengen avvecklades växte de klimatfarliga tippning av uttjänta fordon på bilskrot med självplock. Ingen verkade vilja eller kunde behandla besvären. Då trädde Regeringen, Trafikverket och Miljöförvaltningen in med krafttag. I fokus låg Bilproducenterna. De skall bekosta den fullständiga för bilskrotning och avregistrering samt uppsamla skrotbilarna till godkända mottagningsställen. Dessutom måste bilproducenterna påbörja en skeende för bättre återanvändning. Och biltillverkarna respekterade. Resultatet ger möjlighet att ersätta för bilskrotning i Uddevalla av en murken Mitsubishi-Pajero.

Skrotning av äldre bilar inbringar mer pengar på Mitsubishi-Pajero hos bildemonteringen i Uddevalla

Bilproducenterna bereddes riktlinjer om en 95-procentig retur av en Mitsubishi-Pajero till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter flertalet års frenetiskt bildemontering i Uddevalla har denna intention nåtts med tilltagen marginal. Därför har krav på kompensation ersatts av en rimlig ersättning även när man skrota avställda bilar i Uddevalla. Men återvinningsprocessen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens skoningslösa inblandning hos bilskrotarna. Skrotbilar kategoriserades som naturkritiskt avfall, och klimatmyndigheten bereddes i arbete att tillse avregistrering och skrotningsintyg. Återvinning och fragmentering av en Mitsubishi-Pajero hos en auktoriserad skrotfirma i Uddevalla miljöreglerades och övervakades så noga att illegal aktivitet skulle upplösas.

Det föranledde även, att nästan alla bilskrot i Uddevalla var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omläggningen av skrotning realiserats till de nya reglerna. En legitimerad skrot följer naturanspråken utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Mitsubishi-Pajero skrotas utan skrotningsintyg och inte med korrekt miljöhantering.

Nära total återvinning av en kasserad Mitsubishi-Pajero genom bilskrot i Uddevalla

LÄS MER: Mitsubishi utveckling & historia

Skrotföretagen i Uddevalla tävlar om att köpa äldre Mitsubishi-Pajero

Att aktörer likt bilskrot som betalar i Uddevalla har brysk konkurrens om en murken Mitsubishi-Pajero är ingen ny information. Kriminella utskeppningar har försiggått en god stund. Det skildras i Lantbrukets Affärer hur naturgranskare och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för hundratusentals kr rullar förbi varje dag. Numera kan man boka hämtning av skrotbilar och få ersättning. Den organiserade brottsligheten har upptäckt en ny och ofarlig levebröd vid sidan av narkotikan. Och handeln med återinförande av begagnade bildelar ökar ständig. Efterfrågan efter prisvärda begagnade bilar som Mitsubishi-Pajero är mer än överhuvudtaget.

Bilskrot i Lilla Edet betalar för uttjänta Nissan-Latio

Ackrediterad bilskrot i Lilla Edet betalar för uttjänta Nissan-Latio

Regeringen har med korrigerade normer till bilproducenterna kontrollerats att en lämplig skrotfirma i Lilla Edet. Som kan tillhandahålla att skrota bilar med bilar för avregistrering och fragmentering av en uttjänt Nissan-Latio.

Bilskrot levererar begagnade bildelar till Skoda Octavia i Uddevalla

Bilskrot levererar begagnade bildelar till Skoda Octavia i Uddevalla

Levnadslängden utökas genom byte av begagnade bildelar till Skoda Octavia. Men hur lång tid en bil ska fortsätta vid liv är ett tvisteämne för de lärda. Vetenskapsmän inom klimatsektionen vill skrota bilen i Uddevalla efter 10 års brukande.

Fler, mer eller mindre organiserade, verkstäder handlar och lagar tillräckligt ordentlig och även skrotar utländska bilar i Uddevalla. Detta är så klart en motgång för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella pandemins uppmaning, att köra personbil som alternativ för att använda buss, växer engagemanget för kasserad Skoda-Rapid ingår i återvinningsprocess hos bilskrot förvärv av en billig andrabil till familjen största option. Så en certifierad bilskrot köper uttjänta bilar i Uddevalla och det innefattar även Mitsubishi-Pajero som är förbrukade.