P G Gyllenhammar: Volvo historia

P G Gyllenhammar: Volvo historia

Pehr Gustaf Gyllenhammar efterträdde sin svärfar Gunnar Engellau som verkställande direktör vid AB Volvo år 1971. Han föddes i Göteborg 28 april 1935. Hans fader Pehr Gyllenhammar Sr. var verkställande direktör hos Skandia och hans moder Aina Kaplan var konsertpianist.

Efter ha tagit juris kandidatexamen vid Lunds universitet år 1959 tjänstgjorde han som jurist, innan han inledde sin bana inom försäkringsbranschen. Och år 1965 hamnade P G Gyllenhammar på Skandia i Stockholm för att år 1970 överta sin fars roll som verkställande direktör. Men den stolen lämnades snart då Volvo kallade.

PG Gyllenhammars satsning på säkrare bilar och arbetsvänlig miljö

Sportbilen P1800 ströks direkt från produktionsprogrammet för att ersättas av trafiksäkrare bilar. Gyllenhammar ansåg även, att de monotona arbetena vid löpande band borde ändras. Därför lät han Volvo överta den statliga bilfabriken, som tillverkade Tjorven i Kalmar. Där lades biltillverkningen upp gruppvis. På en plats där en person utfört exakt samma montage, på mindre än en minut, bildades en en sluss med upp mot 10 montörer,som delade på lika många arbetsuppgifter. Samma upplägg infördes i lokaler, som tillhört Svenska Varv i Uddevalla. Båda anläggningarna lades ned på grund av dålig lönsamhet. Men Gyllenhammar har alltid förfäktad att den vägen är den bästa ur arbetssynpunkt. Och analyserar man hur lastbilar monteras idag måste även gamla belackare inse fakta. Politiskt stod PG Folkpartiet så nära, att han blev invald i partiets styrelse. Många ville se honom som efterträdare till dåvarande partiledare Ola Ullsten. Och i Sverige röstades han fram som landets populäraste man.

Volvos utveckling under PG Gyllenhammar

Genom förvärv av Procordia och Pharmacia ingick Volvo i både livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men dessa avvecklades för att söka nya utvecklingsvägar. Försöken att liera sig med norska staten angående oljesamarbete misslyckades, liksom frieriet till Saab. Och det det korta samarbetet med Beijerinvests Anders Wall eller Fermentas Refaet El-Sayed gav inget.

År 1983 efterträdde Gyllenhammar Anders Wall som Volvos styrelseordförande och lämnade därigenom sin post som VD. Därefter innehades posten av Gunnar Johansson, därefter av Christer Zetterberg, som blev ersatt av Sören Gyll 1992. Och då började de verkliga problemen torna upp sig för Gyllenhammar. Under en lång tid hade förhandlingar gjorts med franska Renault för en framtida sammanslagning. Men plötsligt uppstod en av industri-världens största komplotter. Rykten om bedräglig utförsel av ett svenskt företag för att skaffa egen glans planterades ut i korridorerna av höga tjänstemän. Och beräknat mål nåddes, när den nytillsatta direktören Sören Gyll, med ett antal chefstjänstemän, gick emot och stoppade AB Volvos styrelseordförandens planer. PG Gyllenhammar lämnade omedelbart sin post och sålde sina Volvo-aktier.