P1800 : Volvo historia

P1800 : Volvo historia

Volvos sportbilar och deras öden är förtjänta en egen historia, även om den är kort. Och det handlar framförallt om modellen P1800. Den hade dock en föregångare i P1900. När Gunnar Engellau tillträdde posten som verkställande direktör, år 1956, hade endast några över 50 exemplar tillverkats.

Volvos första sportbil ansågs trafikfarlig

Gunnar Engellau ansåg att modellen P1900 var alltför trafikfarlig och stoppade därför tillverkningen av den knappt introducerade varianten. Men i likhet med andra bilfabrikanter skulle även Volvo skylta med en sportbil.

Pelle Petterson arkitekten bakom Volvo P1800

En grupp konstruktörer, under ledning av Pelle Petterson, avsattes för den uppgiften. Pelle P hade praktiserat hos designföretaget ”Frua” i Turin, så företagsledaren Pietro Frua konsulterades vid formgivningen. Och målsättningen var, i motsats till många andra tillverkare, att sportbilen inte skulle konstrueras med egenskaper för tävlingsbanor. Den skulle attrahera kvinnor likväl som familjefäder med egenskaper, som planerad prestanda, var jämförbart med tillverkade familjebilar. Endast en dubbelförgasare tillsattes den ordinarie B18-motorn, som då ökade effekten till 100 hk. De första P1800 rullade ut från Jensen Motors i England under hösten 1960. Senare togs montering hem till Göteborg och modellen fick då beteckningen ”P1800 S”.

P1800 modellens introduktion

Av en slump fick Volvo en oerhörd draghjälp av brittiska TV-serien Helgonet. På grund av en missad leverans, från en konkurrent, anskaffades en Volvo P1800. ”Helgonet”, som spelades av Roger Moore, syntes bakom ratten i sportbilen i varje avsnitt. Effekten av den reklamen öppnade förståelsen av liknande framtida engagemang i filmer och TV-serier. Och som sin första egna bil fick dåvarande kronprins Carl Gustaf motta en P1800 som present år 1966. Men den populära sportbilen gick sitt dystra öde till mötes, då P G Gyllenhammar anställdes som verkställande direktör på Volvo år 1971. Han ansåg att bilen inte kunde moderniseras till företagets krav på trafiksäkerhet. Produktionen av P1800 lades ned, för att företagets utveckling skulle koncentreras på ledande, trafiksäkra och miljövänliga familjebilar. Den enda accepterade ”sportvarianten” blev Volvo C70, som skulle byggas på en kvalitetssäkrad befintlig plattform. Modellen blev föremål för starten av experimentfabriken i Uddevalla, där monteringen skulle utföras i ”dockor” utan stressande och oergonomiska löpande band.