Gunnar Engellau: Volvo historia

Gunnar Ludvig Engellau blev den andra personen efter Assar Gabrielsson som utsågs till verkställande direktör vid AB Volvo år 1956.

Han föddes i Stockholm den 11 november 1907. Efter anställningar vid Statens Järnvägar och Motala verkstad utnämndes han till teknisk försäljningschef för Electrolux i Stockholm och Motala år 1939. Fem år senare erbjöds han anställning vid Svenska Flygmotor av Assar Gabrielsson, som då var verkställande direktör på AB Volvo och tillika ledamot i Flygmotors styrelse.

År 1933 gifte Engellau sig med Margit Höckert. De fick bland andra dottern Christina, som senare bar efternamnet Gyllenhammar.

Engellaus utveckling av AB Volvo.

När Engellau tillträdde sin position tillverkades 30 000 bilar per år. Och försäljningen var koncentrerad till hemmamarknaden. Under hans tid ökade biltillverkningen till 205 000 enheter. Det var framförallt den stora satsningen på USA, som förvandlade Volvo till ett globalt bilföretag.

Hans tekniska kompetens fick ingenjörerna snabbt kunskap om. En ny sportbil P 1900 hade nyligen lanserats och tillverkats i mindre än 100 exemplar. Efter en provkörning stoppade Engellau tillverkningen av bilen, som han ansåg vara livsfarlig att köra. Den ersattes senare av den säkrare P1800. Och Engellau var mycket intresserad att förhöra sig om olika situationer ute på monteringsbanorna.

Hans rundtur vid tio-tiden var mer en vana än tillfällighet. Under en viss tid hade skador upptäckts på galon-klädseln i USA-modellen. Skadorna fortsatte trots att godkända stolar levererats till banan. Engellau planerade med hjälp av några yngre tekniker att undersöka orsaken. Ett sabotage, utfört av en tidigare anställd och sparkad person hos stolleverantören, avslöjades ganska omgående. Så den verkställande direktören var lika mån om att engagera sig i lösningar av mindre tekniska problem liksom de stora. I maj 1971 lämnade han posten som verkställande direktör för att bli styrelseordförande. Den posten behöll Engellau till år 1978. Och till den avlagda positionen, som VD, utnämndes hans svärson Pehr Gustaf Gyllenhammar.