Finns skrotpremien kvar

Nej! Den statliga skrotningspremien försvann år 2007, när Naturvårdsverket lämnade nya förordningar till bilproducenterna genom SFS 2007/185. Med den kom också kravet att organisation skulle betala för skrotnings-kostnaden samt att skrotbilarna skulle återvinnas till 95 % av vikten. Den lyckade återvinningsprocessen har lett till att skrotbilarna fått ett helt annat värde.

Numera betalar många bildemonteringar i Göteborg betydligt mer än den gamla nedlagda skrotpremien. Eftersom denna ersättning kallas för skrotningspremie av många har begreppet urholkats. Men det existerar en ”Motion 2017/18:246” från riksdagen som bland annat begär utredning om återinförande av statligt bidrag vid bilskrotning. Idag budgeteras i första hand premie i samband med inköp av nya elbilar, så den gamla statliga ersättningen kommer förmodligen att bli ett minne blott.

Finns skrotpremien kvar

Bilproducenterna beordrades att skrota bilen gratis när skrotpremien avvecklades år 2007. De skulle också upprätta en omfattande sammanslutning av godkända skrotfirmor, som fick tillåtelse att godkänna återvinning och avregistrering med mottagningsbevis som säkerställer kommande bilskrotning.

Skrotpremiens avveckling skapade fler övergivna bilar i naturen

Bilars klimatproblematik steg snabbt under förra århundradet varför en politisk skrotpremie lanserades 1975. Upp till 1700 kr i ersättning till fordonsinnehavare som skrota bilen Göteborg på en auktoriserad skrot. En del attraktiva bilmodeller som Audi och Mercedes lyckades därmed skrotas utan yrkande på betalning. Ett fåtal bilar, som borde ha skrotats, hade konstruerats om till moppebilar och orsakade väldigt sug på begagnade bildelar. Också små verkstäder letade sådana till vanliga reparationer av de frekventa fordonsmodellerna.

En lång sträcka till närmaste bilskrot i Göteborg kunde fastslå de söndriga bilarnas kommande tid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning av fordonsvraket blev ändå det slutliga beslutet för några enstaka fordonsinnehavare. Så myndigheterna kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotningspremien bara haft ringa effekt på ett färre mängd bilar och därmed även miljön. En helt genomgripande förändring lanserades för tretton år sedan via 2 regler. Dessa omintetgjorde tidigare förhållanden. De pressade många skrothandlare till graven. Bilproducenterna fick lära sig vad ansvar medför. Samtidigt drogs den allmänna skrotpremien in.