Bildemontering & bilskrot i Uddevalla samlar in utrangerade SAAB-9,3 med ersättning

Värdet för en gammal SAAB-9,3 hos en lämplig bilskrot i Uddevalla hade under lång tid varit noll kr. Detta medförde att fordonsägaren var tvingad att bekosta för bilåtervinningen. För cirka tolv år sedan upphörde den obligatoriska skrotningspengen.

Bildemontering & bilskrot i Uddevalla samlar in utrangerade SAAB-9,3 med ersättning

Den hade kompenserat en rejäl del av avgiften, så massor bestämde sig att köra sin SAAB-9,3 till en bildemontering i Uddevalla. Men när skrotpengen försvann ökade också antalet övergivna skrotbilar på alla möjliga ställen. Trafikverket avfattade nya hårda förordningar till fordonstillverkare för att få slut på de naturfarliga gärningarna. Berörda parter beordrades att skrota bilar gratis.

De skulle också organisera uppsamling av alla uttjänta fordon upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en behörig skrot i Uddevalla skulle, förutom säljande av beg. reservdelar, även få mer pengar för en gammal SAAB-9,3.

Materialåtervinning ger högre intäkter på SAAB-9,3 för skrotföretagen i Uddevalla

Fordonstillverkare gavs anvisningar om en nästan fullkomlig återföring av en SAAB-9,3 till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter många års energiskt jobb har denna intention nåtts med tilltagen marginal. Därför har fordran på kompensation omvandlats till en acceptabel ersättning för bilskrot hos en behörig bilåtervinnare. Men återvinningsförloppet skrotbilar i Uddevalla som säljes för evig kretsgång hade inte lyckats utan Länsstyrelsens brutala påtryckningar hos skrothandlarna. Kasserade bilar stämplades som naturkänsligt avfall, och Miljöledningen bereddes i uppdrag att se till att de de strama föreskrifterna på bilskrot med självplock följdes ackurat. Bilskrotning och miljöhantering av en SAAB-9,3 hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Uddevalla naturanpassades och övervakades så noga att förbjuden aktivitet skulle upplösas. Det förmådde även, att nära femtio procent av Sveriges bildemonteringar måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omändringen av bilskrotning och avregistrering förverkligats till de nya reglerna. En lämplig bilskrotning följer naturvillkoren utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta SAAB-9,3 och andra trotjänare är önskade föremål.

Skrotföretagen i Uddevalla har konkurrenter om äldre SAAB-9,3

Att skrota bilar i Uddevalla har brysk maktkamp om en defekt SAAB-9,3 är ingen ny upplysning. Illegala exporter har skett en god stund. Det presenteras i Helsingborgs Dagblad hur klimatövervakare och länsman bara kan se på, hur pengar för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har lokaliserat en ny och riskfri verksamhet vid sidan av droghandeln. Och hantering med återinförande av uttjänta bilar i trafik ökar ständig. Efterfrågan efter prisvärda begagnade bildelar och fordon som SAAB-9,3 är större än nånsin. Några, mer eller mindre organiserade, verkstäder inhandlar och fixar tillräckligt grundligt med billiga delar. Detta är självklart ett misslyckande för de aktiva naturhjältarna, som slåss mot de höga koldioxidföroreningarna. I den rådande virus uppmaning, att köra bil som alternativ för att resa buss, ökar intresset för köp av en billig andrabil till hemmet främsta option. Så en lämplig bilskrotning i Uddevalla ser med dysterhet hur en avdankad klimat- och inte säker SAAB-9,3 åker utmed sin bildemontering.