Bildemontering i Trollhättan samlar in utrangerade Mitsubishi-Colt med ersättning

En certifierad bilskrot kan numera tjäna pengar på att avregistrera en rostig oduglig Mitsubishi-Colt. Förr i tiden tjänade man enbart pengar på att skrota bilen i Trollhättan för begagnade reservdelar. På grund av att de här försäljningar inte täckte återvinningsavgiften tvingas en fordonsägare betala vid inlämningen. En viss statlig kompensation betalades ut om giltigt registreringsbevis medföljde. Men när den avvecklades växte de väldigt uppmärksammade och för klimatet skadliga dumpningarna av övergivna bilar i skog och mark.

Naturvårdsverket skred då in på banan. Med hårda nypor tog verket sig an de skriande behoven av ändrade förhållanden. Bilproducenterna blev ålagda att betala för arbete vid skrotning och sanering. Ihopsamling föll även på deras axlar. Uttjänta bilar klassades som miljövådligt avfall, så skrotfirmor utan befogenhet att utfärd skrotningsintyg från Naturvårdsverket stod utan aktivitet. Det innebar i ett antal likviderade skrotar. Men via en lyckad prestation kan en etablerad bilskrot i Trollhättan lämna betalning för en trasig Mitsubishi-Colt.

Attraktiva bildelar inbringar mer pengar på Mitsubishi-Colt för bilskrotaren i Trollhättan

Biltillverkare gavs direktiv om en 95-procentig retur av en Mitsubishi-Colt till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter massa års energiskt arbete med nedskräpning av skrotbilar har intention uppnåtts med tilltagen marginal. Därför har begäran på kompensation omvandlats till en rimlig ersättning för ett vrak hos en Länsstyrelsen godkänd skrot som hämtar i Trollhättan.

Men skrotningsprocessen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa påtryckningar hos skrothandlarna. Skrotbilar karakteriserades som miljökänsligt avfall, och Miljöstyrelsen bereddes i uppdrag att se till att de de kraftiga lagarna genomfördes exakt. Bilskrotning av en övergiven Skoda-Fabia ger återbäring från bilskrot i Trollhättan och av en Mitsubishi-Colt övervakades så noga att lagstridig aktivitet skulle droppa av.

Det förorsakade dessutom, att nära femtio procent av Sveriges bilskrotar som skrotar bilar för dödsbo blev tvungna att lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omläggningen av återvinning av bilar realiserats till de nya föreskrifterna. En lämplig bilskrotning i Trollhättan följer miljöanspråken utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Volvo V70 och andra trotjänare är eftertraktade föremål.

Skrotar i Trollhättan tävlar om att köpa gamla Mitsubishi-Colt

Att skrotfirmor som sysslar med bildemontering i Trollhättan har tuff konkurrens om en murken Mitsubishi-Colt är ingen ny upplysning. Olagliga exporter har pågått under lång tid. Det redogörs i Södermalmsnytt hur naturgranskare och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för hundratusentals kr bara försvinner i dessa bedrägerier.

Den samordnade kriminaliteten har med uttjänta fordonsvrak hittat en ny och säker levebröd vid sidan av droghandeln. Och rörelse med utskeppning av skrotbilar med begagnade bildelar Mitsubishi växer ständig. Efterfrågan efter billiga begagnade bilar som Mitsubishi-Colt är högre än överhuvudtaget. Fler, mer eller mindre organiserade, verkstäder inhandlar och dona tillräckligt noga med beg. delar.

Detta är självfallet en missräkning för de aktiva klimatkämparna, som slåss mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella virus uppmaning, att färdas med bil i stället för att resa spårvagn, ökar engagemanget för förvärv av en prisvärd andrabil till hemmet största prioritet.

Bilskrot i Trollhättan samlar in Mitsubishi-Colt

Så en Länsstyrelsen godkänd bildemontering i Trollhättan ser med sorgsenhet hur en rostig klimat- och trafikfarlig Mitsubishi-Colt åker bredvid sin bildemontering.