Turistmagneter som bilkyrkogårdar saknas i Nacka

Inte någon legal bilkyrkogård finns nu för tiden i Nacka

Fara existerar för olaglig gravplats med gamla fordon i Nacka

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Svanesund kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Svanesund kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Någon bilkyrkogård i Stenhamra kan inte förväntas

Någon bilkyrkogård i Stenhamra kan inte förväntas