Ingen turistattraktion i Lidingö kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Någon bilkyrkogård i Stenhamra kan inte förväntas

Någon bilkyrkogård i Stenhamra kan inte förväntas

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Staffanstorp

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Staffanstorp

Ingen lagenlig kyrkogård för rostiga bilar finns i dag i Lidingö

Fara existerar för förbjuden gravplats för gamla fordon i Lidingö