Miljöaktivister i Salem ogillar tillstånden till bilkyrkogårdar

Ingen lagenlig gravplats för gamla fordon finns i dag i Salem

Någon av landets två bilkyrkogårdar kan inte kopieras i Säter

Någon av landets två bilkyrkogårdar kan inte kopieras i Säter

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Svanesund kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Svanesund kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Risk finns för förbjuden gravplats för gamla fordon i Salem