Miljörisken är mindre hos bilkyrkogårdar än hos dumpade vrak i Sollentuna

Inte en enda legitim bilkyrkogård förekommer idag i Sollentuna

Hot förekommer för illegal gravplats med gamla fordon i Sollentuna

Ingen turistattraktion i Sävja kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Ingen turistattraktion i Sävja kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Någon av landets två bilkyrkogårdar kan inte kopieras i Säter

Någon av landets två bilkyrkogårdar kan inte kopieras i Säter