Ingen turistattraktion i Sävja kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Samlingsområden i Sävja för skrotbilar är bestämt olagliga. Men inte de två idag behöriga och berömda skrot-kyrkogårdarna i Kyrkö Mosse och Båtnäs. Några nya kommer emellertid aldrig att bildas igen. Miljövårdsverkets bilskrotsstadga att kassera bilen med återbruk grusar alla sådana tankar.

De existerande har numera fått klimatsektionernas samtycke att håva in pengar till kommunerna. Många begeistrade ägare gästar de avlägsna orterna varje år. Med sådant utfall backar även den mest högljudda miljökämpen. Och det är tur för massa fantaster. Kriminella och vandaler minskar ändå mängden. Det är framför allt jänkarna som dra till sig det främsta inlevelsen. De runda formerna från dessa åkdon är utan jämförelse. Dåtidens fordon skapades av konstruktörer, som inte tvingades fundera på luftmotstånd eller bensinhushållning.

Det är bara en fantasi att vänta sig en ny DeSoto Firesweep 2-dr HT Sportsman eller någon annan plagiat av dessa 50-tals formgivna monster ska återuppstå.

Inte någon tillåten kyrkogård för rostiga bilar existerar idag i Sävja

Det finns många uppställningsområden för uttjänade bilvrak i landet. Men endast två är legitimerade av områdets klimatkansli som permanenta kyrkogårdar för rostiga bilar för trafikanter från Sävja. Dessa omtalade platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Småland existerar många hundra fordonsmärken från 20- till 50-talen och gästas av mer än 15 000 personer varje år.

Fastän ett departements rådslut om utgallring av alla fordon, har ett medgivande, som varar trettio år till. Det om inget är ett kvitto på turistnäringens betydelse för platsen och skyddas därför på bästa förfaringssätt av de lokala myndigheterna. Årjängs stolthet i Värmland har inte fått likadan hjälp till inrättande av sevärdhet. Här startades en bildemontering under mitten av förra seklet. Handel av beg. bilreservdelar pågick till 80-talet då skroten upplöstes. Bilvraken blev kvarlämnade efter viss tvångsförflyttning av bilvraken, som var parkerade på annans egendom.

Negativ reaktion genom byte av styrsnäcka i Mazda-Cosmo från Haninge

Negativ reaktion genom byte av styrsnäcka i Mazda-Cosmo från Haninge

Miljöaktivister vill stoppa bytet av i Mazda-Carol från Ekerö

Miljöaktivister vill stoppa bytet av i Mazda-Carol från Ekerö

Cirka tusen skilda fordonsmodeller från 30-50-talet bevarades och familjen Ivansson, som ägde bilskroten, lät vanligt folk att promenera omkring och betrakta de föråldrade sevärdheterna. Beklagligtvis har dessa besök resulterat i färre objekt. Framför allt har Vw bubblor varit begärliga för plundrare. Endast fälgar med däck har kvarlämnats. Och om kyrkogårdaen för rostiga bilar i Båtnäs ska ses som turistattraktion eller miljökatastrof har diskuterats av klimatutskottet. Nu för tiden klassas skrotbil, som miljövådligt restprodukt. Men så äldre bilvrak har självsanerats och miljöbekymmer har befriats från skog och mark.

Fara existerar för olaglig bilkyrkogård i Sävja

Inte en själ i Sävja kommer emellertid att kunna beskåda bilar från de mest kända förbjudna skrot-kyrkogårdarna. Den mest kända platsen hittades på Gotland. I Tingstäde skyfflades omkring 200 personbilar fram ur en sumpmark. Fastigheten hade ägts av en myndighet, så försvarsmakten hade ansvaret för skötsel och kontroll, då fordonsinnehavarna bestämde sig att dölja fordonet på detta finurliga förfaringssätt. Och Värmland har det förekommit osynliga lockelse. Östra Sivbergs gruvhål lades ned och fylldes med vatten omgående under 1920-talet. Där hittade man ett 20-tal fordonsvrak.

De äldsta är från mitten av 1900-talet. Idag finner man helt andra olagliga bilkyrkogårdar fördelade i Sverige. Det är överraskande hur illa dessa uppställningsställen är selekterade. Att observera sådana på vattenbevarade ställen utan tillsyn av Miljövårdsverkets är egendomligt. Det handlar uppenbart om uppställningsplatser. Avsaknaden på ingripanden från ansvarig myndighet är närmast ödesdiger och uppmuntrar till många fuffens. En heder måste emellertid lämnas till Sveriges två i särklass belevade och legala bilkyrkogårdar i Årjäng och Kyrkö Mosse.