Kan man skrota en bil med skulder

När någon skall skrota bilen måste en auktoriserad bilskrot utfärda ett skrotningsintyg efter erhållet registreringsbevis. En personlig skuld kan aldrig försvinna med fordonet. Vid normal försäljning måste långivaren ge sitt samtycke samtidigt som köparen måste informeras om situationen. Eftersom inget ägarbyte sker vid skrotning sätts dessa regler ur spel, så ägaren, enligt vägtrafikregistret, behåller sitt personliga lån, då det inte finns någon att skriva över lånet till. Då skulder, som bilskatt eller vägavgifter, finns kopplade till bilen kommer beloppet att inkasseras av Kronofogden. Leasing-bilar eller bilar som pant-objekt kan endast skrotas av personer som är registrerade som ägare.

Det förekommer exempel på uttjänta bilar som blir stående och läcker ut oljor. När ditt gamla fordon är uttjänt ska auktoriserat skrotföretag befria personbilen från skadliga ämnen. Miljöriktig skrotning begås av auktoriserad bilskrot i Göteborg. Bildemonteringen sätter igång med att evakuera personbilen på miljöfarliga ämnen. Det går ut på att den uttjänta bilen dräneras på alla giftiga material som t ex. motor olja, drivmedel, spolarvätska, servo olja, från kylaren och gas från klimatanläggningen. Likaledes avlägsnas batterier och vikter av bly från hjulen för återvinning, under tiden de grejer exempelvis omfattar flytande kvicksilver tas tillvara så att de inte återvänder till kretsgången.

Kan man skrota en bil med skulder

Att återvinningsföretag genererar begagnade reservdelar är något, som behöver tas med en viss modifikation. Två årtionden tillbaka försörjde skrotarna sig på demontering och säljande av bildelar. Någon ändamålsenlig skrotning av de kvarvarande bilvraken fanns inte. Arbete för hand uträttades för att tömma skrotbilarna rena helt och hållet innan säljande till en bildemontering. Inkomsterna för dessa besörjde blott arbetskostnad samt transport av spill.

Klimatvänlig bilskrotning av bilar med skulder

Hälsofarliga materia som inte kan tas tillvara kan godkända företag med licens extrahera. Komponenter som har explosionsrisk som luftkuddar och bilbälten omintetgörs. Hål borras i bensin tanken så att de här inte detonerar under desintegrationen. Därefter plockas hjulen av och däcket krängs ifrån fälgen. Efter det sker nedskrotning av katalysator och glasrutor. Med tiden söks personbilen igenom för bra begagnade bildelar som kan saluföras på rak arm eller igenom en av återvinningsföretagens databaser som till exempel bildelsbasen. En del andra värdefulla reservdels komponenter från skrotade bilar i Göteborg lagas eller krängs till affärsverksamheter som restaurerar bilreservdelar.

Återstående av fordonsvraket skickas framåt för fragmentering och senare för materialåtervinning. I fragmenteringsprocessen dunkas personbilen sönder till material stora som tennisbollar. Beståndsdelarna indelas därnäst med bistånd av magneter, luftströmmar, vattenbad och i vissa fall för hand. Det mesta fraktas efteråt vidare till skilda steg för materialet, där det blir stål för nya produkter. En ganska liten del av substanserna används likaså till energiutvinning. Bilfabrikanter tvingas ta hänsyn till allt materials återvinningsgrad före personbilen konstrueras.

Merparten bilproducenter har slitit med detta de senaste 20 åren och kallas Tillverka för hållbar utveckling. Både vilket material som väljs för personbilens bilkomponenter och hur dessa material sätts samman inverkas på utfallet. Fordonstillverkare metoder och interna begäran för detta har på senare åren standardiserats så att man kan mäta återvinningsbarheten. Inom EU ställs nu begäran på fordonen så att nya bilar ska vara till 95 procent återvinningsbara – varav 85 procent ska räknas som materialåtervinning och återanvändning – senast år 2008. Flera bilar och bildemontering i Göteborg motsvarar detta villkor självmant allaredan förr.