En illegal insamlingsplats för bilvrak i Danderyd kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Ingen lovlig bilkyrkogård förekommer nuförtiden i Danderyd

Besökare från Smålandsstenar återkommer till bilkyrkogården

Besökare från Smålandsstenar återkommer till bilkyrkogården

Lönlöst att söka tillstånd för en bilkyrkogård i Skåre

Lönlöst att söka tillstånd för en bilkyrkogård i Skåre

Hot existerar för illegitim gravplats för gamla fordon i Danderyd