Någon av landets två bilkyrkogårdar kan inte kopieras i Järfälla

Inte någon laglig kyrkogård för rostiga bilar finns i dag i Järfälla

Fara förekommer för illegitim kyrkogård för rostiga bilar i Järfälla

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Staffanstorp

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Staffanstorp

Besökare från Smålandsstenar återkommer till bilkyrkogården

Besökare från Smålandsstenar återkommer till bilkyrkogården